Papildinio funkcijos, Analizės funkcijų sąrašo pirmoji dalis

note

Papildinio funkcijas aprūpina UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis paspaugos.


Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Papildinys


BESSELI

Apskaičiuoja pakeistą pirmos rūšies In(x) Beselio funkciją.

Sintaksė

BESSELI(X; N)

X – funkcijos skaičiuojama reikšmė.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos In(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELI(3,45; 4), grąžina 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333) grąžina 0,651416873060081. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSELI(-1; 3) grąžina -0,022168424924332

BESSELJ

Apskaičiuoja pirmos rūšies Beselio funkciją Jn(x).

Sintaksė

BESSELJ(X; N)

X – funkcijos skaičiuojama reikšmė.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos Jn(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELJ(3,45; 4) grąžina 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333) grąžina 0,196772639864984. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSELJ(-1; 3) grąžina -0,019563353982668

BESSELK

Apskaičiuoja pertvarkytą antros rūšies Beselio funkciją Kn(x).

Sintaksė

BESSELK(X; N)

X – griežtai teigiama reikšmė, su kuria skaičiuojama funkcija.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos Kn(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELK(3,45; 4) grąžina 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333) grąžina 0,144803466373734. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSELK(0, 3) grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas (X=0)

BESSELY

Apskaičiuoja antros rūšies Beselio funkciją Yn(x).

Sintaksė

BESSELY(X; N)

X – griežtai teigiama reikšmė, su kuria skaičiuojama funkcija.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos Yn(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELY(3,45; 4) grąžina -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333) grąžina -0,679848116844476. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSEL(0; 3) grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas (X=0)

BIN2DEC

Pateikia dvejetainį skaičių, konvertuotą į dešimtainį.

Sintaksė

BIN2DEC(skaičius)

Skaičius – dvejetainis skaičius. Skaičius gali būti iki 10 bitų. Reikšmingiausias yra ženklo bitas. Viena vieta skiriama ženklui, kitos skaičiui nusakyti.

Pavyzdys

=BIN2DEC(1100100) grąžina 100.

BIN2HEX

Pateikia dvejetainį skaičių konvertuotą į šešioliktainį.

Sintaksė

BIN2HEX(skaičius [; vietos])

Skaičius – dvejetainis skaičius. Skaičius gali būti iki 10 bitų. Reikšmingiausias yra ženklo bitas. Viena vieta skiriama ženklui, kitos skaičiui nusakyti.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=BIN2HEX(1100100) grąžina 000064.

BIN2OCT

Pateikia dvejetainį skaičių konvertuotą į aštuntainės sistemos skaičių.

Sintaksė

BIN2OCT(skaičius [; vietos])

Skaičius – dvejetainis skaičius. Skaičius gali būti iki 10 bitų. Reikšmingiausias yra ženklo bitas. Viena vieta skiriama ženklui, kitos skaičiui nusakyti.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=BIN2OCT(1100100;4) grąžina 0144.

DEC2BIN

Rezultatas yra dešimtainės sistemos skaičius nuo -512 iki 511, konvertuotas į dvejetainę sistemą.

Sintaksė

DEC2BIN(skaičius [; vietos])

Skaičius – konvertuojamas dešimtainis skaičius. Jei skaičius yra neigiamas, funkcija grąžina dvejetainį 10 ženklų skaičių. Papildoma vieta skirta skaičiaus ženklui.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=DEC2BIN(100;8) grąžina 01100100.

DEC2HEX

Pateikia dešimtainį skaičių, konvertuotą į šešioliktainės sistemos skaičių.

Sintaksė

DEC2HEX(skaičius [; vietos])

Skaičius – konvertuojamas dešimtainis skaičius. Jei skaičius yra neigiamas, funkcija grąžina šešioliktainį 10 ženklų skaičių (40 bitų). Papildoma vieta skirta skaičiaus ženklui.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=DEC2HEX(100;4) grąžina 0064.

DEC2OCT

Pateikia dešimtainį skaičių, konvertuotą į aštuntainės sistemos skaičių.

Sintaksė

DEC2OCT(skaičius [; vietos])

Skaičius – konvertuojamas dešimtainis skaičius. Jei skaičius yra neigiamas, funkcija grąžina aštuntainės sistemos 10 ženklų skaičių (30 bitų). Papildoma vieta skirta skaičiaus ženklui.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=DEC2OCT(100;4) grąžina 0144.

DELTA

Rezultatas yra Tiesa arba 1, kai abu nurodyti skaičiai yra lygūs. Kitais atvejais rezultatas yra Netiesa arba 0.

Sintaksė

DELTA(1 skaičius [; 2 skaičius])

Pavyzdys

=DELTA(1;2) grąžina 0.

ERF

Grąžina Gauso paklaidos integralo reikšmę.

Sintaksė

ERF(apatinė riba [; viršutinė riba])

Apatinis rėžis – apatinė integralo riba.

Viršutinis rėžis (papildomas) – viršutinė integralo riba. Jei ši reikšmė nenurodyta, skaičiuojama iki 0.

Pavyzdys

=ERF(0;1) grąžina 0,842701.

ERF.PRECISE

Grąžina Gauso paklaidos integralo reikšmę tarp 0 ir duoto rėžio.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

ERF.PRECISE(apatinis rėžis)

Apatinis rėžis – integralo apatinė riba. Integralas skaičiuojamas tarp 0 ir nurodyto rėžio.

Pavyzdys

=ERF.PRECISE(1) grąžina 0,842701.

ERFC

Grąžina papildomas Gauso paklaidos integralo reikšmes nuo x iki begalybės.

Sintaksė

ERFC(apatinis rėžis)

Apatinis rėžis – apatinė integralo riba.

Pavyzdys

=ERFC(1) grąžina 0,157299.

ERFC.PRECISE

Grąžina Gauso paklaidos integralo papildomas reikšmes nuo x iki begalybės.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

ERFC.PRECISE(apatinis rėžis)

Apatinis rėžis – apatinė integralo riba.

Pavyzdys

=ERFC.PRECISE(1) grąžina 0,157299.

GESTEP

rezultats yra 1, jei skaičius didesnis arba lygus žingsniui.

Sintaksė

GESTEP(skaičius [; žingsnis])

Pavyzdys

=GESTEP(5;1) grąžina 1.

HEX2BIN

Rezultatas yra šešioliktainės sistemos skaičius, konvertuotas į dvejetainės sistemos skaičius.

Sintaksė

HEX2BIN(skaičius [; vietos])

Skaičius – šešioliktainis skaičius ar eilutė. Kartu su ženkliu skaičius gali užimti ne daugiau kaip 10 pozicijų. Skaičiaus ženklui skiriama viena vieta.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=HEX2BIN("6a";8) grąžina 01100100.

HEX2DEC

Rezultatas yra šešioliktainės sistemos skaičius, konvertuotas į dešimtainės sistemos skaičių.

Sintaksė

HEX2DEC(skaičius)

Skaičius – šešioliktainės sistemos skaičius arba eilutė. Kartu su ženklu skaičius gali užimti ne daugiau kaip 10 vietų. Ženklui skiriama viena vieta.

Pavyzdys

=HEX2DEC("6a") grąžina 106.

HEX2OCT

Rezultatas yrašešioliktainis skaičius, konvertuotas į aštuntainės sistemos skaičių.

Sintaksė

HEX2OCT(skaičius [; vietos])

Skaičius – šešioliktainės sistemos skaičius arba eilutė. Kartu su ženklu skaičius gali užimti ne daugiau kaip 10 vietų. Ženklui skiriama viena vieta.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=HEX2OCT("6a";4) grąžina 0152.

Paremkite mus!