Papildinio funkcijos, Analizės funkcijų sąrašo pirmoji dalis

note

Papildinio funkcijas aprūpina UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis paspaugos.


Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Papildinys


BESSELI

Apskaičiuoja pakeistą pirmos rūšies In(x) Beselio funkciją.

Sintaksė

BESSELI(X; N)

X – funkcijos skaičiuojama reikšmė.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos In(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELI(3,45; 4), grąžina 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333) grąžina 0,651416873060081. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSELI(-1; 3) grąžina -0,022168424924332

BESSELJ

Apskaičiuoja pirmos rūšies Beselio funkciją Jn(x).

Sintaksė

BESSELJ(X; N)

X – funkcijos skaičiuojama reikšmė.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos Jn(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELJ(3,45; 4) grąžina 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333) grąžina 0,196772639864984. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSELJ(-1; 3) grąžina -0,019563353982668

BESSELK

Apskaičiuoja pertvarkytą antros rūšies Beselio funkciją Kn(x).

Sintaksė

BESSELK(X; N)

X – griežtai teigiama reikšmė, su kuria skaičiuojama funkcija.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos Kn(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELK(3,45; 4) grąžina 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333) grąžina 0,144803466373734. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSELK(0, 3) grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas (X=0)

BESSELY

Apskaičiuoja antros rūšies Beselio funkciją Yn(x).

Sintaksė

BESSELY(X; N)

X – griežtai teigiama reikšmė, su kuria skaičiuojama funkcija.

N – teigiamas sveikasis skaičius, nusakantis Beselio funkcijos Yn(x) eilę.

Pavyzdys

=BESSELY(3,45; 4) grąžina -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333) grąžina -0,679848116844476. Į trupmeninę N argumento dalį nekreipiama dėmesio.

=BESSEL(0; 3) grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas (X=0)

BIN2DEC

The result is the number for the binary (base-2) number string entered.

Sintaksė

BIN2DEC(skaičius)

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Pavyzdys

=BIN2DEC("1100100") returns 100.

BIN2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the binary (base-2) number string entered.

Sintaksė

BIN2HEX(skaičius [; vietos])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Places means the number of places to be output.

Pavyzdys

=BIN2HEX("1100100";6) returns "000064".

BIN2OCT

The result is the string representing the number in octal form for the binary (base-2) number string entered.

Sintaksė

BIN2OCT(skaičius [; vietos])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=BIN2OCT("1100100";4) returns "0144".

DEC2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the number entered.

Sintaksė

DEC2BIN(skaičius [; vietos])

Number is a number between -512 and 511. If Number is negative, the function returns a binary number string with 10 characters. The most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=DEC2BIN(100;8) returns "01100100".

DEC2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the number entered.

Sintaksė

DEC2HEX(skaičius [; vietos])

Number is a number. If Number is negative, the function returns a hexadecimal number string with 10 characters (40 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=DEC2HEX(100;4) returns "0064".

DEC2OCT

The result is the string representing the number in octal form for the number entered.

Sintaksė

DEC2OCT(skaičius [; vietos])

Number is a number. If Number is negative, the function returns an octal number string with 10 characters (30 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.

Vietos – išvesties vietų skaičius.

Pavyzdys

=DEC2OCT(100;4) returns "0144".

DELTA

Rezultatas yra Tiesa arba 1, kai abu nurodyti skaičiai yra lygūs. Kitais atvejais rezultatas yra Netiesa arba 0.

Sintaksė

DELTA(1 skaičius [; 2 skaičius])

Pavyzdys

=DELTA(1;2) grąžina 0.

ERF

Grąžina Gauso paklaidos integralo reikšmę.

Sintaksė

ERF(apatinė riba [; viršutinė riba])

Apatinis rėžis – apatinė integralo riba.

Viršutinis rėžis (papildomas) – viršutinė integralo riba. Jei ši reikšmė nenurodyta, skaičiuojama iki 0.

Pavyzdys

=ERF(0;1) grąžina 0,842701.

ERF.PRECISE

Grąžina Gauso paklaidos integralo reikšmę tarp 0 ir duoto rėžio.

Sintaksė

ERF.PRECISE(apatinis rėžis)

Apatinis rėžis – integralo apatinė riba. Integralas skaičiuojamas tarp 0 ir nurodyto rėžio.

Pavyzdys

=ERF.PRECISE(1) grąžina 0,842701.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC

Grąžina papildomas Gauso paklaidos integralo reikšmes nuo x iki begalybės.

Sintaksė

ERFC(apatinis rėžis)

Apatinis rėžis – apatinė integralo riba.

Pavyzdys

=ERFC(1) grąžina 0,157299.

ERFC.PRECISE

Grąžina Gauso paklaidos integralo papildomas reikšmes nuo x iki begalybės.

Sintaksė

ERFC.PRECISE(apatinis rėžis)

Apatinis rėžis – apatinė integralo riba.

Pavyzdys

=ERFC.PRECISE(1) grąžina 0,157299.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

GESTEP

rezultats yra 1, jei skaičius didesnis arba lygus žingsniui.

Sintaksė

GESTEP(skaičius [; žingsnis])

Pavyzdys

=GESTEP(5;1) grąžina 1.

HEX2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the hexadecimal number string entered.

Sintaksė

HEX2BIN(skaičius [; vietos])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=HEX2BIN("6a";8) returns "01101010".

HEX2DEC

The result is the number for the hexadecimal number string entered.

Sintaksė

HEX2DEC(skaičius)

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Pavyzdys

=HEX2DEC("6a") grąžina 106.

HEX2OCT

The result is the string representing the number in octal form for the hexadecimal number string entered.

Sintaksė

HEX2OCT(skaičius [; vietos])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=HEX2OCT("6a";4) returns "0152".

Paremkite mus!