Papildinio funkcijos

Toliau aprašomos ir išvardijamos papildinio funkcijos.

Papildinio sąvoka

Rasite ir „ LibreOffice “ skaičiuoklės papildinio sąsajos aprašymą žinyne. Papildomai svarbios funkcijos ir jų parametrai aprašomi žinyno

Papildinių priemonės

„LibreOffice “ pateikia „LibreOffice “ skaičiuoklės papildinio sąsajų pavyzdžių.

Analizinių funkcijų pirmoji dalis

Analizinių funkcijų antroji dalis

DAYSINMONTH

Apskaičiuoja nurodytos datos mėnesio dienų skaičių.

Sintaksė

DAYSINMONTH(data)

Data – nurodytų metų pasirinkto mėnesio data. Datos formatas turi atitikti „LibreOffice“ lokalės nustatymuose nurodytą formatą.

Pavyzdys

=DAYSINMONTH(A1) grąžina 29 dienas, jei langelyje A1 yra 1968-02-17, galiojanti 1968 vasario mėnesio data.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Apskaičiuoja duotų kalendorinių metų dienų skaičių.

Sintaksė

DAYSINYEAR(data)

Data – atitinkamų metų data. Datos formatas turi atitikti „LibreOffice“ lokalės nustatymuose nurodytą formatą.

Pavyzdys

=DAYSINYEAR(A1) grąžina 366 dienas, jei langelyje A1 yra data 1968-02-29, galiojanti 1968 metų data.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Nustato, ar nurodyti metai yra keliamieji. jei taip, tai grąžina reikšmę 1 (TIESA). jei ne, tai grąžina 0 (NETIESA).

Sintaksė

ISLEAPYEAR(data)

Data – įvedama data. Tikrinama, ar įvestos datos metai yra keliamieji. Datos formatas turi atitikti nurodytą nustatymuose.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Pavyzdys

=ISLEAPYEAR(A1) grąžina 1, jei A1 langelyje yra 1968-02-29, o lokalėje 1968 vasario 29 yra galiojanti data.

Galima naudoti =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) arba =ISLEAPYEAR("1968-02-29") pateikiant datos eilutę ISO 8601 standarto žymėjimu.

Nenaudokite =ISLEAPYEAR(2/29/68), nes skaičiuoklės pasvirą brūkšnį „/“ supranta kaip dalybos veiksmą. Taigi, pirma bus 2 padalinta iš 29, po to gautas atsakymas padalintas iš 68 ir tik tada funkcija ISLEAPYEAR bandys nustatyti, ar tas mažas gautas skaičius yra lyginiai metai.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Apskaičiuoja skirtumą tarp dviejų nurodytų datų mėnesiais.

Sintaksė

MONTHS(pradžios data; pabaigos data; tipas)

Pradžios data – laikotarpio pradžia

Pabaigos data – laikotarpio pabaiga

Tipas – kokiu būdu bus pateiktas rezultatas. Jei nurodytas 0, tai rezultatas bus intervalo ilgis, jei 1, tai rezultatas pateikiamas mėnesių skaičiumi.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Ženklai užšifruojami pastumiant kiekvieną abėcėlės ženklą per 13 pozicijų. Po raidės „Z“ abėcėlė pradedama nuo pradžių (ratu). Jei dar kartą pritaikysite funkciją tokiu būdu užšifruotam kodui, funkcija grąžins pradinį tekstą.

Sintaksė

ROT13(tekstas)

Tekstas – užšifruojama ženklų eilutė. Formulė ROT13(ROT13(tekstas)) iššifruoja kodą.

Pavyzdys

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returns the string "The Document Foundation was founded in September 2010.". Notice how spaces, digits, and full stops are unaffected by ROT13.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


WEEKS

Apskaičiuoja skirtumą tarp dviejų nurodytų datų savaitėmis.

Sintaksė

WEEKS(pradžios data; pabaigos data; tipas)

StartDate is the start date in the interval.

EndDate is the end date in the interval. The end date must be greater than the start date, or else an error is returned.

Type specifies the type of difference to be calculated. Possible values are 0 (time interval) or 1 (calendar weeks).

If Type = 0 the function will assume that 7 days is equivalent to one week without considering any specific day to mark the beginning of a week.

If Type = 1 the function will consider Monday to be the first day of the week. Therefore, except for the start date, each occurrence of a Monday in the interval is counted as an additional week.

note

This function considers Monday to be the first day of the week regardless of the current locale settings.


Pavyzdys

In the following examples, dates are passed as strings. However, they can also be stored in separate cells and be passed as references.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returns 0 because Type was set to 0 and there are only 5 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returns 1 because Type was set to 0 and there are 7 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returns 1 because Type was set to 1 and the interval contains a Monday, since 01/12/2022 is a Wednesday and 01/17/2022 is a Monday.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returns 0 because Type was set to 1 and the interval does not contain any Mondays, except for the start date.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Apskaičiuoja nurodytos datos metų savaičių skaičių. Savaitės apskaičiuojamos tokiu būdu: savaitė, jungianti dvejus metus, yra pridedama prie metų, kuriuose yra daugiau tos savaitės dienų.

Sintaksė

WEEKSINYEAR(data)

Data – atitinkamų metų data. Datos formatas turi atitikti „LibreOffice“ lokalės nustatymuose nurodytą formatą.

Pavyzdys

=WEEKSINYEAR(A1) grąžina 53, jei langelyje A1 yra 1970-02-17, galiojanti 1970 metų data.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

Funkcija

YEARS

Apskaičiuoja dviejų datų skirtumą.

Sintaksė

YEARS(pradžios data; pabaigos data; tipas)

Pradžios data – laikotarpio pradžia

Pabaigos data – laikotarpio pabaiga

Tipas – kokiu būdu bus pateiktas rezultatas. Jei nurodytas 0, tai rezultatas pateikiamas intervalo ilgiu, jei 1, tai rezultatas pateikiamas metų skaičiumi.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Papildiniai naudojant „LibreOffice“ API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Paremkite mus!