Papildinio funkcijos

Toliau aprašomos ir išvardijamos papildinio funkcijos.

Papildinio sąvoka

Rasite ir „ LibreOffice “ skaičiuoklės papildinio sąsajos aprašymą žinyne. Papildomai svarbios funkcijos ir jų parametrai aprašomi žinyno

Papildinių priemonės

„LibreOffice “ pateikia „LibreOffice “ skaičiuoklės papildinio sąsajų pavyzdžių.

Analizinių funkcijų pirmoji dalis

Analizinių funkcijų antroji dalis

DAYSINMONTH

Apskaičiuoja nurodytos datos mėnesio dienų skaičių.

Sintaksė

DAYSINMONTH(data)

Data – nurodytų metų pasirinkto mėnesio data. Datos formatas turi atitikti „LibreOffice“ lokalės nustatymuose nurodytą formatą.

Pavyzdys

=DAYSINMONTH(A1) grąžina 29 dienas, jei langelyje A1 yra 1968-02-17, galiojanti 1968 vasario mėnesio data.

DAYSINYEAR

Apskaičiuoja duotų kalendorinių metų dienų skaičių.

Sintaksė

DAYSINYEAR(data)

Data – atitinkamų metų data. Datos formatas turi atitikti „LibreOffice“ lokalės nustatymuose nurodytą formatą.

Pavyzdys

=DAYSINYEAR(A1) grąžina 366 dienas, jei langelyje A1 yra data 1968-02-29, galiojanti 1968 metų data.

ISLEAPYEAR

Nustato, ar nurodyti metai yra keliamieji. jei taip, tai grąžina reikšmę 1 (TIESA). jei ne, tai grąžina 0 (NETIESA).

Sintaksė

ISLEAPYEAR(data)

Data – įvedama data. Tikrinama, ar įvestos datos metai yra keliamieji. Datos formatas turi atitikti nurodytą nustatymuose.

Pavyzdys

=ISLEAPYEAR(A1) grąžina 1, jei A1 langelyje yra 1968-02-29, o lokalėje 1968 vasario 29 yra galiojanti data.

Galima naudoti =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) arba =ISLEAPYEAR("1968-02-29") pateikiant datos eilutę ISO 8601 standarto žymėjimu.

Nenaudokite =ISLEAPYEAR(2/29/68), nes skaičiuoklės pasvirą brūkšnį „/“ supranta kaip dalybos veiksmą. Taigi, pirma bus 2 padalinta iš 29, po to gautas atsakymas padalintas iš 68 ir tik tada funkcija ISLEAPYEAR bandys nustatyti, ar tas mažas gautas skaičius yra lyginiai metai.

MONTHS

Apskaičiuoja skirtumą tarp dviejų nurodytų datų mėnesiais.

Sintaksė

MONTHS(pradžios data; pabaigos data; tipas)

Pradžios data – laikotarpio pradžia

Pabaigos data – laikotarpio pabaiga

Tipas – kokiu būdu bus pateiktas rezultatas. Jei nurodytas 0, tai rezultatas bus intervalo ilgis, jei 1, tai rezultatas pateikiamas mėnesių skaičiumi.

ROT13

Ženklai užšifruojami pastumiant kiekvieną abėcėlės ženklą per 13 pozicijų. Po raidės „Z“ abėcėlė pradedama nuo pradžių (ratu). Jei dar kartą pritaikysite funkciją tokiu būdu užšifruotam kodui, funkcija grąžins pradinį tekstą.

Sintaksė

ROT13(tekstas)

Tekstas – užšifruojama ženklų eilutė. Formulė ROT13(ROT13(tekstas)) iššifruoja kodą.

WEEKS

Apskaičiuoja skirtumą tarp dviejų nurodytų datų savaitėmis.

Sintaksė

WEEKS(pradžios data; pabaigos data; tipas)

Pradžios data – laikotarpio pradžia

Pabaigos data – laikotarpio pabaiga

Tipas – kokiu būdu bus pateiktas rezultatas. Jei nurodytas 0, tai rezultatas pateikiamas intervalo ilgiu, jei 1, tai rezultatas pateikiamas savaičių skaičiumi.

WEEKSINYEAR

Apskaičiuoja nurodytos datos metų savaičių skaičių. Savaitės apskaičiuojamos tokiu būdu: savaitė, jungianti dvejus metus, yra pridedama prie metų, kuriuose yra daugiau tos savaitės dienų.

Sintaksė

WEEKSINYEAR(data)

Data – atitinkamų metų data. Datos formatas turi atitikti „LibreOffice“ lokalės nustatymuose nurodytą formatą.

Pavyzdys

=WEEKSINYEAR(A1) grąžina 53, jei langelyje A1 yra 1970-02-17, galiojanti 1970 metų data.

Funkcija

YEARS

Apskaičiuoja dviejų datų skirtumą.

Sintaksė

YEARS(pradžios data; pabaigos data; tipas)

Pradžios data – laikotarpio pradžia

Pabaigos data – laikotarpio pabaiga

Tipas – kokiu būdu bus pateiktas rezultatas. Jei nurodytas 0, tai rezultatas pateikiamas intervalo ilgiu, jei 1, tai rezultatas pateikiamas metų skaičiumi.

Papildiniai naudojant „LibreOffice“ API

Papildiniai taip pat įgyvendinami naudojant „LibreOffice“API.

Paremkite mus!