Mathematical Functions

Šioje kategorijoje galite rasti Matematines funkcijas. Jei norite atverti funkcijų vediklį, pasirinkiteĮterpti → Funkcija.

AGGREGATE

Funkcija grąžina srities skaičiavimo suvestinį rezultatą. Galite naudoti skirtingas suvestines funkcijas, kurios pateikiamos toliau. AGGREGATE funkcija leidžia neįtraukti paslėptų eilučių, klaidų, tarpinių sumų (SUBTOTAL) ir kitų suvestinių (AGGREGATE) funkcijų rezultatų į skaičiavimą.

RAWSUBTRACT

Atima skaičius ir pateikia rezultatą be paklaidos.

SUM

Adds a set of numbers.

COLOR

Grąžina skaitinę reikšmę, apskaičiuotą naudojant tris spalvas (raudoną, žalią ir mėlyną) ir alfa kanalą RGBA spalvų sistemoje. Rezultatas priklauso nuo kompiuteryje naudojamos spalvų sistemos.

SUMIFS

Grąžina pasirinktos srities langelių turinio, kuris tenkina nurodytas sąlygas, sumą.

ABS

Grąžina skaičiaus modulį.

Sintaksė

ABS(Skaičius)

Skaičius yra skaičius, kurio modulį skaičiuosime. Skaičiaus modulis yra skaičius, kuris neturi + arba - ženklo.

Pavyzdys

=ABS(-56) grąžina 56.

=ABS(12) grąžina 12.

=ABS(0) grąžina 0.

ACOS

Grąžina skaičiaus atvirkštinės trigonometrijos kosinusą.

Sintaksė

ACOS(Skaičius)

Funkcija grąžina nurodyto Skaičiaus arkkosinusą, kampą (radianais), kurio kosinusas yra nurodytas skaičius. Grąžinto kampo dydis yra tarp 0 ir PI.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniais, naudokite funkciją DEGREES.

Pavyzdys

=ACOS(-1) grąžina 3,14159265358979 (PI radianų)

=DEGREES(ACOS(0,5)) grąžina 60. 60 laipsnių kampo arkkosinuso reikšmė yra 0,5.

Atverti failą su pavyzdžiu:

ACOSH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą.

Sintaksė

ACOS(skaičius)

Ši funkcija grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą.

Skaičius turi būti didesnis arba lygus 1.

Pavyzdys

=ACOSH(1) grąžina 0.

=ACOSH(COSH(4) grąžina 4.

Atverti failą su pavyzdžiu:

ACOT

Pateikia skaičiaus arkkotangentą.

Sintaksė

ACOT(skaičius)

Funkcija grąžina skaičiaus, kuris pateikiamas radianais, arkkotangentą. Grąžinama reikšmė yra tarp 0 ir skaičiaus PI.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniais, naudokite funkciją DEGREES.

Pavyzdys

=ACOT(1) grąžina 0,785398163397448 (PI/4 radianų).

=DEGREES(ACOT(1)) grąžina 45. Tai yra 0,785398163397448 (PI/4 radianų).

Atverti failą su pavyzdžiu:

ACOTH

Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą.

Sintaksė

ACOTH(skaičius)

Funkcija grąžina skaičiaus hiperbolinį arkkotangentą.

Rodoma klaida, jei skaičius yra tarp -1 ir 1 imtinai.

Pavyzdys

=ACOTH(1,1) grąžina skaičiaus 1,1 hiperbolinį arkkotangentą, apytiksliai 1,52226.

Atverti failą su pavyzdžiu:

ASIN

Grąžina skaičiaus arksinusą.

Sintaksė

ASIN(skaičius)

Funkcija grąžina nurodyto Skaičiaus arksinusą, kampą (radianais), kurio sinusas yra nurodytas skaičius. Grąžinto kampo dydis yra tarp -PI/2 ir +PI/2.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniais, naudokite funkciją DEGREES.

Pavyzdys

=ASIN(0) grąžina 0.

=ASIN(1) grąžina 1,5707963267949 (PI/2 radianų).

=DEGREES(ASIN(0,5)) grąžina 30. 30 laipsnių kampo sinuso reikšmė yra 0,5.

Atverti failą su pavyzdžiu:

ASINH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą.

Sintaksė

ASINH(skaičius)

Ši funkcija grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą.

Pavyzdys

=ASINH(-90) grąžina apytikslę reikšmę -5,1929877.

=ASINH(SIN(4) grąžina 4.

Atverti failą su pavyzdžiu:

ATAN

Grąžina skaičiaus arktangentą.

Sintaksė

ATAN(skaičius)

Funkcija grąžina nurodyto Skaičiaus arktangentą, kampą (radianais), kurio tangentas yra nurodytas skaičius. Grąžinto kampo dydis yra tarp -PI/2 ir +PI/2.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniais, naudokite funkciją DEGREES.

Pavyzdys

=ATAN(1) grąžina 0,785398163397448 (PI/4 radianų).

=DEGREES(ACOT(1)) grąžina 45. 45 laipsnių kampo tangentas lygus 1.

Atverti failą su pavyzdžiu:

ATAN2

Grąžina kampą (radianais) tarp x ašies ir tiesės, einančios per koordinačių pradžią ir tašką (Skaičius X / Skaičius Y).

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

ATAN2(skaičius x; skaičius y)

Skaičius x yra taško x koordinatės reikšmė.

Skaičius y yra taško y koordinatės reikšmė.

tip

Programavimo kalbos paprastai turi priešingą argumentą funkcijos atan2 () argumentui.


ATAN2 grąžina kampą (radianais) tarp x ašies ir tiesės, einančios per koordinačių pradžią ir tašką (Skaičius X / Skaičius Y)

Pavyzdys

=ATAN2(-5;9) grąžina 2,07789 radiano.

Jei norite apskaičiuoti kampą laipsniais, pritaikykite funkciją DEGREES.

=DEGREES(ATAN2(12,3;12,3)) grąžina 45. 45 laipsnių tangentas lygus 1.

note

„LibreOffice“ grąžina funkcijos ATAN2(1;0) reikšmę 0.


Funkcija konvertuoja Dekarto plokštumos koordinates į polines koordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) grąžina φ = 147,9 laipsnio

Dekarto koordinačių konvertavimo į polines pavyzdys

Atverti failą su pavyzdžiu:

ATANH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą.

Sintaksė

ATANH(skaičius)

Funkcija grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą.

Skaičius turi būtį tarp -1 ir 1 imtinai.

Pavyzdys

=ATANH(0) grąžina 0.

Atverti failą su pavyzdžiu:

COMBIN

Grąžina duotos aibės elementų pasirinkimų galimybių skaičių.

Sintaksė

COMBIN(1 skaičius; 2 skaičius)

1 skaičius yra aibės elementų skaičius.

2 skaičius yra aibės pasirenkamų elementų skaičius.

COMBIN grąžina aibės elementų pasirinkimo galimybių skaičių. Pavyzdžiui, jei aibėje yra trys elementai A, B ir C, tai du elementus iš jų galima pasirinkti trims skirtingais būdais: AB, AC ir BC.

COMBIN apskaičiuojama pagal formulę: 1 skaičius!/(2 skaičius!(1 skaičius - 2 skaičius)!)

Pavyzdys

=COMBIN(3;2) grąžina 3.

COMBINA

Grąžina aibės elementų kombinacijų su pasikartojimais skaičių.

Sintaksė

COMBINA(1 skaičius; 2 skaičius)

1 skaičius yra aibės elementų skaičius.

2 skaičius yra aibės pasirenkamų elementų skaičius.

COMBIN grąžina aibės elementų pasirinkimo su pasikartojimais galimybių skaičių. Pavyzdžiui, jei aibėje yra trys elementai A, B ir C, tai du elementus iš jų galima pasirinkti galima šešiais skirtingais būdais: AA, AB, AC, BB, BC ir CC.

COMBINA apskaičiuojama pagal formulę: (1 skaičius + 2 skaičius - 1)! / (2 skaičius!(1 skaičius - 1)!)

Pavyzdys

=COMBINA(3;2) grąžina 6.

CONVERT_OOO

Converts to euros a currency value expressed in one of the legacy currencies of 19 member states of the Eurozone, and vice versa. The conversion uses the fixed exchange rates at which the legacy currencies entered the euro.

tip

We recommend using the more flexible EUROCONVERT function for converting between these currencies. CONVERT_OOO is not a standardized function and is not portable.


Sintaksė

CONVERT_OOO(Value; "Text1"; "Text2")

Value is the amount of the currency to be converted.

Text1 is a three-character string that specifies the currency to be converted from.

Text2 is a three-character string that specifies the currency to be converted to.

Text1 and Text2 must each take one of the following values: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT", and "SKK".

One, and only one, of Text1 or Text2 must be equal to "EUR".

Pavyzdys

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the euro value of 100 Austrian schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 euros into German marks.

tip

Refer to the CONVERT_OOO wiki page for more details about this function.


COS

Grąžina duoto kampo (radianais) kosinusą.

Sintaksė

COS(skaičius)

Grąžina skaičiaus (kampo laipsniais) kosinusą radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinamas kampo laipsniais kosinusas radianais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=COS(PI()*2) grąžina 1, tai yra kampo 2PI radianais kosinuso reikšmė.

=COS(RADIANS(60) grąžina 0,5, tai yra 60 laipsnių kampo kosinuso reikšmė.

Atverti failą su pavyzdžiu:

COSH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį kosinusą.

Sintaksė

COSH(skaičius)

Grąžina skaičiaus hiperbolinį kosinusą.

Pavyzdys

=COSH(0) grąžina 1, tai yra 0 hiperbolinio sinuso rezultatas.

Atverti failą su pavyzdžiu:

COT

Grąžina kampo radianais kotangentą.

Sintaksė

COT(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris pateikiamas radianais, kotangentą.

Jei norite, kad būtų grąžinamas kampo kotangentas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Kampo kotangentas lygus 1, padalintam iš to kampo tangento.

Pavyzdžiai:

=COT(PI()/4) grąžina 1, kuris atitinka PI/4 radianų.

=COT(RADIANS(45)) grąžina 1, kuris atitinka 45 laipsnių kampą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

COTH

Grąžina skaičiaus (kampo) hiperbolinį kotangentą.

Sintaksė

COTH(skaičius)

Grąžina skaičiaus hiperbolinį kotangentą.

Pavyzdys

=COTH1) grąžina hiperbolinį kotangentą 1, kuris apytiksliai lygus 1,3130.

Atverti failą su pavyzdžiu:

CSC

Grąžina kampo kosekantą radianais. Kampo kosekantas yra lygus 1, padalintam iš to kampo sinuso

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

CSC(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, kosekanto reikšmę radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinamas kampo kosekantas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=CSC(PI()/4) grąžina apytiksliai 1,4142135624, kampo radianais PI/4 atvirkštinio sinuso reikšmė.

=CSC(RADIANS(30)) grąžina 2, tai yra 30 laipsnių kampo kosekantas.

Atverti failą su pavyzdžiu:

CSCH

Grąžina kampo hiperbolinį kosekantą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

CSCH(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, hiperbolinį kosekantą.

Pavyzdys

=CSCH(1) grąžina apytiksliai 0,8509181282, tai yra 1 radianais hiperbolinis kosekantas.

Atverti failą su pavyzdžiu:

DEGREES

Paverčia radianus laipsniais.

Sintaksė

DEGREES(skaičius)

Skaičius nusako kampą radianais, kuris paverčiamas į laipsnius.

Pavyzdys

=DEGREES(PI()) rezultatas yra 180 laipsnių.

EUROCONVERT

Konvertuoja senąsias Europos valstybių valiutas į eurus ir iš eurų.

Sintaksė

EUROCONVERT(reikšmė; iš_valiutos; į_valiutą [; visa_trupmena [; trianguliacijos_tikslumas]])

Reikšmė yra konvertuojamos valiutos suma.

Iš_valiutos ir į_valiutą yra atitinkami konvertuojamos valiutos vienetai. Šie argumentai turi būti tekstiniai, oficialios valiutų santrumpos (pvz., “EUR“). Valiutų kursą nurodo Europos komisija.

Visas_tikslumasyra papildomas parametras. Jei nenurodytas arba jo reikšmė „Netiesa“, rezultatas suapvalinamas pagal valiutos, į kurią keičiama, skaitmenų po dešimtainio skirtuko skaičių. Jei reikšmė yra „Tiesa“, tai rezultatas nėra apvalinamas.

Trigubas_tikslumas yra papildomas. Jei parametras yra nurodytas >=3, tai tarpinis trigubo pavertimo (1 valiuta, EUR, 2 valiuta) rezultatas apvalinamas iki nurodyto tikslumo. Jei trigubas_tikslumas yra nenurodytas, tai tarpinis variantas neapvalinamas. Taip pat jei konvertuojama į EUR, tai trigubas_tikslumas yra naudojamas tarsi būtų perskaičiuojama iš EUR į EUR.

Pavyzdžiai

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") konvertuoja 100 Austrijos šilingų į eurus.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") konvertuoja 100 eurų į Vokietijos markes.

EVEN

Teigiamo skaičiaus funkcijos rezultatas yra artimiausias didesnis sveikasis lyginis skaičius, o neigiamo skaičiaus – artimiausias mažesnis neigiamas lyginis sveikasis skaičius.

Sintaksė

EVEN(skaičius)

Skaičius funkcijos rezultatas yra artimiausias sveikasis lyginis skaičius toliau nuo nulio.

Pavyzdys

=EVEN(2,3) grąžina 4.

=EVEN(2) grąžina 2.

=EVEN(0) grąžina 0.

=EVEN(-0,5) grąžina -2.

EXP

Grąžina e, pakeltą tam tikru laipsnio rodikliu. Konstantos e reikšmė lygy 2,71828182845904.

Sintaksė

EXP(skaičius)

Skaičius yra laipsnio rodiklis, kuriuo keliamas e.

Pavyzdys

=EXP(1) grąžina 2.71828182845904, matematinės konstantos e reikšmę suapvalintą pagal skaičiuoklės parinktis.

FACT

Grąžina skaičiaus faktorialą.

Sintaksė

FACT(skaičius)

Grąžina skaičiaus faktorialą, kuris apskaičiuojamas sudauginus visus skaičius nuo 1 iki pateikto skaičiaus.

=FACT(0) grąžina 1 pagal apibrėžimą.

Neigiamo skaičiaus faktorialo funkcija grąžina klaidos pranešimą: „neteisingas argumentas“.

Pavyzdys

=FACT(3) grąžina 6.

=FACT(0) grąžina 1.

GCD

Grąžina dviejų ar daugiau sveikų skaičių didžiausią bendrą daliklį.

Didžiausias bendras daliklis yra didžiausias teigiamas sveikasis skaičius, iš kurio be liekanos dalijasi visi duotieji sveikieji skaičiai.

Sintaksė

GCD(1 sveikieji [; 2 sveikieji [; … [; 255 sveikieji]]])

1 sveikieji, 2 sveikieji, … , 255 sveikieji – sveikieji, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=GCD(16;32;24) rezultatas yra 8, nes 8 yra didžiausias sveikasis skaičius, iš kurio be liekanos dalijasi 16, 24 ir 32.

Funkcijos =GCD(B1:B3), kai langeliuose B1, B2, B3 yra 9, 12, 9 rezultatas yra 3.

GCD_EXCEL2003

Rezultatas yra duotos skaičių sekos didžiausias bendras daliklis.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

GCD_EXCEL2003(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) grąžina 5.

INT

Grąžina skaičių be trupmeninės dalies.

Sintaksė

INT(skaičius)

Grąžina skaičių be trupmeninės dalies.

Neigiamo skaičiaus funkcijos rezultatas yra skaičiaus artimiausias mažesnis neigiamas sveikasis skaičius.

Pavyzdys

=INT(5,7) grąžina 5.

=INT(-1.3) grąžina -2.

LCM

Grąžina vieno ar kelių duotų sveikųjų skaičių mažiausią bendrą kartotinį.

Sintaksė

LCM(1 sveikieji [; 2 sveikieji [; … [; 255 sveikieji]]])

1 sveikieji, 2 sveikieji, … , 255 sveikieji – sveikieji, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Jei įvesite skaičius 512; 1024 ir 2000 kaip sveikuosius skaičius 1; 2 ir 3, tai bus grąžinta 128000.

LCM_EXCEL2003

Rezultatas yra duotos skaičių sekos mažiausias bendras kartotinis.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

LCM_EXCEL2003(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) grąžina 75.

LN

Grąžina skaičiaus natūraliojo logaritmo reikšmę. Konstantos e reikšmė apytiksliai 2,71828182845904.

Sintaksė

LN(skaičius)

Skaičius, kurio natūralusis logaritmas skaičiuojamas.

Pavyzdys

=LN(3) grąžina skaičiaus 3 natūraliojo logaritmo reikšmę – apytiksliai 1,0986.

=LN(EXP(321)) grąžina 321.

LOG

Grąžina skaičiaus logaritmo nurodytu pagrindu reikšmę.

Sintaksė

LOG(skaičius [; pagrindas])

Skaičius, kurio logaritmas skaičiuojamas.

Pagrindas (papildomas) yra skaičiuojamo logaritmo pagrindas. Jei nenurodyta, logaritmo pagrindu laikomas 10.

Pavyzdys

=LOG(10;3) grąžina skaičiaus 10 logaritmo pagrindu 3 reikšmę (apytiksliai 2,0959).

=LOG(7^4;7) grąžina 4.

LOG10

Grąžina skaičiaus dešimtainio logaritmo reikšmę.

Sintaksė

LOG10(skaičius)

Grąžina skaičiaus dešimtainio logaritmo reikšmę.

Pavyzdys

=LOG10(5) grąžina skaičiaus 5 dešimtainio logaritmo reikšmę (apytiksliai 0,69897).

MOD

Grąžina dviejų sveikųjų skaičių dalybos liekaną.

Sintaksė

MOD(dalinys; daliklis)

Funkcijos rezultatas yra dalybos liekana, kai dalijamas sveikasis dalinys iš sveikojo daliklio.

Šis funkcija apskaičiuojama pagal formulę Dalinys – Daliklis * INT(dalinys / daliklis). Ši funkcija pateikia rezultatą, jei jos argumentai yra sveikieji skaičiai.

Pavyzdys

=MOD(22;3) grąžina 1, nes 22 dalinant iš 3 gaunama liekana yra 1.

=MOD(11,25;2,5) grąžina 1,25.

MROUND

Grąžina duotą skaičių, suapvalintą iki artimiausio kito skaičiaus kartotinio.

Sintaksė

MROUND(skaičius; kartotinis)

Grąžina duotą skaičių, suapvalintą iki artimiausio kartotinio.

Funkciją galite apskaičiuoti naudodami formulę =Kartotinis * ROUND(skaičius / kartotinis).

Pavyzdys

=MROUND(15.5;3) grąžina 15, nes 15,5 yra arčiau 15 (= 3*5) nei 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4;0,5) grąžina 1,5 (= 0,5*3).

MULTINOMIAL

Grąžina argumentų sumos faktorialą, padalintą iš argumentų faktorialų sandaugos.

Sintaksė

MULTINOMIAL(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=MULTINOMIAL(F11:H11) grąžina 1260, jei langeliuose nuo F11 iki H11 yra reikšmės 2, 3 ir 4. Apskaičiuojama pagal formulę =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

Apvalina teigiamą duotą skaičių iki artimiausio didesniojo nelyginio sveikojo skaičiaus, o neigiamą skaičių iki artimiausio mažesniojo neigiamo sveikojo skaičiaus.

Sintaksė

ODD(skaičius)

Grąžina duotą skaičių, suapvalintą iki artimiausio didesniojo sveikojo nelyginio skaičiaus (toliau nuo nulio).

Pavyzdys

=ODD(1.2) grąžina 3.

=ODD(1) grąžina 1.

=ODD(0) grąžina 1.

=ODD(-3.1) grąžina -5.

PI

Grąžina PI reikšmę iki 14 skaitmenų po kablelio tikslumu: 3,14159265358979.

Sintaksė

PI()

Pavyzdys

=PI() grąžina 3,14159265358979

POWER

Grąžina skaičių, pakeltą laipsnio rodikliu.

Sintaksė

POWER(pagrindas; rodiklis)

Grąžina pagrindą, pakeltą laipsnio rodikliu.

Jei naudosite laipsnio kėlimo ženklą „^“, gausite tokį patį rezultatą.

Pagrindas^Rodiklis

note

=POWER(0,0) grąžina 1.


Pavyzdys

=POWER(4;3) grąžina 64.

=4^3 taip pat grąžina 64.

PRODUCT

Rezultatas yra visų duotų skaičių sandauga.

Sintaksė

PRODUCT(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=PRODUCT(2;3;4) grąžina 24.

QUOTIENT

Grąžina sveikąją dalybos dalį.

Sintaksė

QUOTIENT(skaitiklis; vardiklis)

Funckija apskaičiuoja, kiek sveikų vardiklių telpa į skaitiklį.

Funkcija QUOTIENT yra ekvivalento funkcijai INT(skaitiklis / vardiklis), kai skaitiklio ir vardiklio ženklai sutampa, išskyrus atvejus, kai pateikiamos kitokio pobūdžio klaidos. Bendruoju atveju funkcija ekvivalenti INT(skaitiklis / vardiklis / SIGN=skaitiklis/ vardiklis)) * SIGN(skaitiklis / vardiklis).

Pavyzdys

=QUOTIENT(11;3) grąžina 3. Dalybos liekana 2 atmetama.

RADIANS

Konvertuoja laipsnius į radianus.

Sintaksė

RADIANS(skaičius)

Skaičius yra kampo dydis, pateiktas laipsniais, kuriuos funkcija konvertuos į radianus.

Pavyzdys

=RADIANS(90) grąžina 1,5707963267949, kuris atitinka PI/2.

RAND

Grąžina atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

Ši funkcija nuolat perksičiuojama.

Sintaksė

RAND()

Ši funkcija grąžina kitą atsitiktinį skaičių kas kartą, kai skaičiuoklė perskaičiuoja. Jei norite perskaičiuoti rankiniu būdu, spustelėkite F9.

Jei norite sugeneruoti atsitiktinį skaičių, kuris neperskaičiuojamas arba:

Pavyzdys

=RAND() grąžina atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

RAND.NV

Grąžina liekamąjį atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

Sintaksė

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function or using the Recalculate Hard command (Shift++F9). The function is recalculated when opening the file.

Pavyzdys

=RAND.NV() grąžina liekamąjį atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 7.0 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN

Grąžina nurodytos srities atsitiktinį skaičių.

Ši funkcija nuolat perksičiuojama.

Sintaksė

RANDBETWEEN(apatinė riba; viršutinė riba)

Grąžina sveikąjį atsitiktinį skaičių tarp nurodytos apatinės ribos ir viršutinės ribos (abu įskaitant).

Ši funkcija grąžina kitą atsitiktinį skaičių kas kartą, kai skaičiuoklė perskaičiuoja. Jei norite perskaičiuoti rankiniu būdu, spustelėkite F9.

Jei norite sugeneruoti atsitiktinį skaičių, kuris nebūtų perskaičiuojamas, nukopijuokite langelius, kuriuose yra ši funkcija ir pasirinkite Taisa → Įdėti kitaip. Atšaukite žymimųjų langelių Viską ir Formules pažymėjimą ir pažymėkite žymimąjį langelį Skaičius

Pavyzdys

=RANDBETWEEN(20;30) grąžina sveikąjį skaičių tarp 20 ir 30.

RANDBETWEEN.NV

Grąžina liekamąjį sveikąjį intervalo atsitiktinį skaičių.

Sintaksė

RANDBETWEEN.NV(apatinis; viršutinis)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, when using the Recalculate Hard command (Shift++F9) and when Top or Bottom are recalculated.

Pavyzdys

=RANDBETWEEN.NV(20;30) grąžina liekamąjį skaičių tarp 20 ir 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) grąžina liekamąjį sveikąjį skaičių tarp reikšmės langelyje A1 ir 30. Funkcija perskaičiuojama, kai keičiasi A1 langelio reikšmė.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 7.0 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

ROUND

Skaičius suapvalinamas iki nurodytos dešimtųjų skilties.

Sintaksė

ROUND(skaičius [; kiekis])

Funkcija grąžinaskaičiui artimiausią suapvalintą skaičių iki nurodyto skaitmenų kiekio po dešimtainio skirtuko. Jei skaitmenų kiekis yra nulis, funkcija suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Jei kiekis neigiamas, tai funkcija suapvalina skaičių iki artimiausios 10, 100, 100 ir t. t.

Ši funkcija duotą skaičių apvalina iki artimiausio skaičiaus. Daugiau apie alternatyvias funkcijas skaitykite DOUNDDOWN ir ROUNDUP.

Pavyzdys

=ROUND(2,348;2) grąžina 2,35

=ROUND(-32,4834;3) grąžina -32,483. Jei norite matyti daugiau skaitmenų po dešimtainio skirtuko, pakeiskite langelio formato parinktis.

=ROUND(2,348;0) grąžina 2.

=ROUND(2,5) grąžina 3.

=ROUND(987,65;-2) grąžina 1000.

ROUNDDOWN

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

ROUNDUP

Suapvalina duotą skaičių iki didesniojo artimiausio skaičiaus (nuo nulio) su nurodytu skaitmenų skaičiumi po dešimtainio skirtuko.

Sintaksė

ROUNDUP(skaičius [; kiekis])

Funkcija grąžinaskaičiui artimiausią didesnįjį suapvalintą skaičių iki nurodyto skaitmenų kiekio po dešimtainio skirtuko. Jei skaitmenų kiekis yra nulis, funkcija suapvalina skaičių iki artimiausio didesniojo sveikojo skaičiaus. Jei kiekis neigiamas, tai funkcija suapvalina skaičių iki artimiausios didesniosios 10, 100, 100 ir t. t.

Ši funkcija apvalina nuo nulio. Daugiau apie kitas apvalinimo funkcijas skaitykite ROUNDDOWN ir ROUND.

Pavyzdys

=ROUNDUP(1,1111;2) grąžina 1,12.

=ROUNDUP(1,2345;1) grąžina 1,3.

=ROUNDUP(45,67;0) grąžina 46.

=ROUNDUP(-45,67) grąžina -46.

=ROUNDUP(987,65;-2) grąžina 1000.

SEC

Grąžina kampo sekantą radianais. Kampo sekantas yra lygus 1, padalintam iš to kampo kosinuso

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

SEC(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, sekanto reikšmę radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo sekantas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=SEC(PI()/4) grąžina apytiksliai 1,4142135624, atvirkštinis PI/4 kosinusas.

=SEC(RADIANS(60)) grąžina 2, 60 laipsnių kampo sekantas.

Atverti failą su pavyzdžiu:

SECH

Grąžina kampo hiperbolinį sekantą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

SECH(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, hiperbolinį sekantą.

Pavyzdys

=SECH(0) grąžina 1, tai yra 0 hiperbolinio sekanto rezultatas.

Atverti failą su pavyzdžiu:

SERIESSUM

Laipsnių sekos suma.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Sintaksė

SERIESSUM(x; n; m; koeficientai)

x yra laipsnio pagrindas.

n yra pradinis laipsnio rodiklis.

m yra laipsnio rodiklio padidėjimas pradedant nuo n.

Koeficientai yra sekos koeficientai. Kiekvienam koeficientui sekos suma praplečiama vienu sumos nariu.

Pavyzdys

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) calculates the value of 1+2x+3x2, where x is the value in cell A1. If A1 contains 1, the formula returns 6; if A1 contains 2, the formula returns 17; if A1 contains 3, the formula returns 34; and so on.

tip

Refer to the SERIESSUM wiki page for more details about this function.


SIGN

Grąžina duotojo skaičiaus ženklą. Grąžina 1, jei skaičius teigiamas, -1, jei skaičius neigiamas, ir 0, jei skaičius yra 0.

Sintaksė

SIGN(skaičius)

Skaičius yra duotas skaičius, kurio ženklas nustatomas.

Pavyzdys

=SIGN(3.4) grąžina 1.

=SIGN(-4.5) grąžina -1

SIN

Grąžina kampo radianais sinusą.

Sintaksė

SIN(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, sinuso reikšmę radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinamas kampo sinusas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=SINPI(PI()/2) grąžina 1, tai yra kampo PI/2 radianais sinuso reikšmė.

=SIN(RADIANS(30)) grąžina 0,5. 30 laipsnių kampo sinuso reikšmė yra 0,5.

Atverti failą su pavyzdžiu:

SINH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį sinusą.

Sintaksė

SINH(skaičius)

Rezultatas yra skaičiaus hiperbolinis sinusas.

Pavyzdys

=SINH(0) grąžina 0 kaip 0 hiperbolinio sinuso rezultatą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

SQRT

Grąžina kvadratinę šaknį iš teigiamo skaičiaus.

Sintaksė

SQRT(skaičius)

Grąžina kvadratinę šaknį iš teigiamo skaičiaus.

Skaičius turi būti teigiamas.

Pavyzdys

=SQRT(16) grąžina 4.

=SQRT(-16) grąžina neteisingo argumento klaidą.

SQRTPI

Grąžina kvadratinę šaknį iš PI, padauginto iš skaičiaus.

Sintaksė

SQRTPI(skaičius)

Grąžina teigiamą kvadratinę šaknį iš PI, padauginto iš skaičiaus.

Ši funkcija ekvivalenti formulei SQRT(PI()*skaičius).

Pavyzdys

=SQRTPI(2) grąžina kvadratinę šaknį iš 2PI, apytiksliai 2,506628.

SUBTOTAL

Suskaičiuoja tarpines sumas. Jei srityje jau yra tarpinės sumos, tai jos nenaudojamos tolimesniam skaičiavimui. Naudokite šią funkciją su AutoFilter funkcija, kad atsižvelgtumėte tik į filtruotus įrašus.

Sintaksė

SUBTOTAL(funkcija; sritis)

Funkcija yra skaičius, kuris atitinka tam tikrą iš nurodytų funkcijų:

Funkcijų rodyklė

(įskaitomos paslėptos reikšmės)

Funkcijų rodyklė

(ignoruojamos paslėptos reikšmės)

Funkcija

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Naudokite skaičius 1–11, jei norite rankiniu būdu įtraukti paslėptas eilutes, arba skaičius 101–111, jei norite išbraukti jas; filtruotos eilutės visada išbraukiamos.

Sritis yra įtraukiamų langelių sritis.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Tarkime, turite lentelę A1:B6, kurioje pateikiate 10 mokinių priemonių sąskaitą. 2 eilutė (rašiklis) yra paslėpta rankiniu būdu. Norite apskaičiuoti matomų objektų sumą, t. y. tik filtruotų eilučių tarpinę sumą. Tokiu atveju galėtumėte naudoti formulę:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Rašiklis

10

3

Pieštukas

10

4

Sąsiuvinis

10

5

Trintukas

10

6

Drožtukas

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) grąžina 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) grąžina 40.

SUMIF

Adds the cells specified by a given criterion. This function is used to sum a range when you search for a certain value.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

SUMIF(Range; Criterion [; SumRange])

Range is the range to which the criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Sumos sritis – sritis, kurios langelių reikšmės sudedamos. Jei šis argumentas nenurodytas, tai sumuojamos reikšmės iš funkcijoje nurodyto pirmojo argumento srities.

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Range parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Pavyzdys

Tik neigiamiems skaičiams sudėti galima naudoti formulę: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) – susumuoja srities B1:B10 reikšmes, jei atitinkamos srities A1:A10 reikšmės yra teigiamos.

Daugiau funkcijai SUMIF naudojamų sintaksės pavyzdžių galite rasti funkcijos COUNTIF aprašyme.

SUMSQ

Apskaičiuoja skaičių sekos kvadratų sumą.

Sintaksė

SUMSQ(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Jei įvesite skaičius 2; 3 ir 4 kaip skaičių argumentus 1; 2 ir 3, tai bus grąžinta 29.

TAN

Grąžina kampo radianais tangentą.

Sintaksė

TAN(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris pateikiamas radianais, tangentą.

Jei norite, kad būtų grąžinamas kampo tangentas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=TAN(PI()/4) grąžina 1, kuris atitinka PI/4 radianų.

=TAN(RADIANS(45)) grąžina 1, kuris atitinka 45 laipsnių kampą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

TANH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį tangentą.

Sintaksė

TANH(skaičius)

Grąžina skaičiaus hiperbolinį tangentą.

Pavyzdys

=TANH(0) grąžina 0, kaip 0 hiperbolinio tangento, rezultatą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

TRUNC

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

Paremkite mus!