Loginės funkcijos

Šioje kategorijoje yra Loginės funkcijos.

Neloginių argumentų dorojimas loginėmis funkcijomis.

Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → kategorija Loginis


ISNA

Grąžina TRUE, jei langelyje yra #N/A (negalima reikšmė) klaida.

Jei yra klaida, funkcija grąžina FALSE.

Sintaksė

ISNA(Reikšmė)

Reikšmė – tikrinama reikšmė.

Pavyzdys

=ISNA(D3) grąžina FALSE.

IFERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


Sintaksė

IFERROR(reikšmė; alternatyvi reikšmė)

Reikšmė yra reikšmė arba išraiška, kurią grąžina funkcija, jeigu ji nėra klaidinga.

Alternatyvi_reikšmė yra reikšmė arba išraiška, kurią grąžina funkcija, kai Reikšmė yra klaidinga.

Pavyzdys

=IFERROR(C8;C9), kur langelyje C8 yra =1/0 grąžina langelio C9 reikšmę, nes veiksmas 1/0 yra klaidingas.

=IFERROR(C8;C9), kur langelyje C8 yra 13, grąžina 13, nes reikšmė langelyje C8 nėra klaidinga.

IFS

IFS yra daugkartinė IF funkcija.

SWITCH

SWITCH palygina reiškinį turintį 1 reikšmę su sąlyga ir grąžina pirmą reikšmę, lygią reiškiniui.

AND

Grąžina TRUE, jei visi argumentai yra TRUE. Jei bent vienas argumentas yra FALSE, funkcija grąžina FALSE.

Argumentai yra loginės išraiškos (TRUE, 1<5,2+3=7, B8<10) arba masyvai (A1:C3), kurie talpina logines reikšmes.

Sintaksė

AND(1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]])

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Loginės 12<13; 14>12, ir 7<6 reikšmės yra tikrinamos:

=AND(12<13;14>12;7<6)<6) grąžins FALSE.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

FALSE

Grąžins loginę reikšmę FALSE. Funkcija FALSE() nereikalauja nei vieno argumento ir visada grąžina loginę reikšmę FALSE.

Sintaksė

FALSE()

Pavyzdys

=FALSE() grąžins FALSE

=NOT(FALSE()) grąžins TRUE

IF

Nurodo, koks loginis testas turi būti įvykdytas.

Sintaksė

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

Sąlyga – bet kokia reikšmė arba išsireiškimas, kuris gali būti TRUE arba FALSE.

Reikšmė sutikus – (neprivaloma) reikšmė, kuri yra grąžinama, jei loginė sąlyga yra TRUE.

Reikšmė nesutikus – (neprivaloma) reikšmė, kuri yra grąžinama, jei loginė sąlyga yra FALSE.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=IF(A1>5;100;"mažesnė") jei langelio A1 reikšmė didesnė už 5, grąžinama reikšmė 100; kitu atvej, grąžinamas tekstas mažesnė.

=IF(A1>5;;"mažesnė") Jei langelio A1 reikšmė didesnė už 5, grąžinama reikšmė 0, nes tuščio langelio reikšmėyra 0; kitu atveju grąžinama mažesnė.

=IF(A1>5;100;) Jei langelio A1 reikšmė mažesnė už 5, grąžinama reikšmė 0, nes tuščio langelio reikšmė OtherwiseValue yra 0; kitu atveju grąžinama reikšmė 100.

NOT

Papildo (invertuoja) loginę reikšmę.

Sintaksė

NOT(Loginė reikšmė)

Loginė reikšmė, bet kokia reikšmė kuri yra papildoma.

Pavyzdys

=NOT(A). Jei A=TRUE tai NOT(A) bus lygu FALSE.

OR

Grąžina TRUE, jei bent vienas argumentas yra TRUE. Jei visi argumentai turi loginę reikšmę FALSE, ši funkcija grąžins FALSE.

Argumentai yra loginės išraiškos (TRUE, 1<5,2+3=7, B8<10) arba masyvai (A1:C3), kurie talpina logines reikšmes.

Sintaksė

OR(1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]])

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Loginės 12<11; 13>22, ir 45=45 reikšmės yra tikrinamos:

=OR(12<11;13>22;45=45) grąžins TRUE.

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

TRUE

Loginė reikšmė yra pakeičiama į TRUE. Funkcija TRUE() nereikalauja nei vieno argumento ir visada grąžina loginę reikšmę TRUE.

Sintaksė

TRUE()

Pavyzdys

Jei A=TRUE ir B=FALSE galite žiūrėti šiuos pavyzdžius:

=AND(A;B) grąžina FALSE

=OR(A;B) grąžina TRUE

=NOT(AND(A;B)) grąžina TRUE

XOR

Jei nelyginis argumentų kiekis grąžina TRUE, funkcija taip pat grąžina TRUE.

Argumentai yra loginės išraiškos (TRUE, 1<5,2+3=7, B8<10) arba masyvai (A1:C3), kurie talpina logines reikšmes.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


Sintaksė

XOR(1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]])

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

Pavyzdys

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

Paremkite mus!