Loginės funkcijos

Šioje kategorijoje yra Loginės funkcijos.

Neloginių argumentų dorojimas loginėmis funkcijomis.

Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Loginės


FALSE

Gražins loginę reikšmę FALSE. Funkcija FALSE() nereikalauja nei vieno argumento ir visada grąžina loginę reikšmę FALSE.

Sintaksė

FALSE()

Pavyzdys

=FALSE() grąžins FALSE

=NOT(FALSE()) grąžins TRUE

AND

Gražiną TRUE jei visi argumentai yra TRUE. Jei bent vienas argumentas yra FALSE, funkcija grąžina FLASE.

Argumentai yra loginės išraiškos (TRUE, 1<5,2+3=7, B8<10) arba masyvai (A1:C3) kurie talpina logines reikšmes.

Sintaksė

AND(1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]])

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

Pavyzdys

Loginės 12<13; 14>12, ir 7<6 reikšmės yra tikrinamos:

=AND(12<13;14>12;7<6)<6) grąžins FALSE.

=AND (FALSE;TRUE) grąžins FALSE.

OR

Grąžina TRUE, jei bent vienas argumentas yra TRUE. Jei visi argumentai turi loginę reikšmę FALSE, ši funkcija grąžins FALSE.

Argumentai yra loginės išraiškos (TRUE, 1<5,2+3=7, B8<10) arba masyvai (A1:C3) kurie talpina logines reikšmes.

Sintaksė

OR(1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]])

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

Pavyzdys

Loginės 12<11; 13>22, ir45=45 reikšmės yra tikrinamos:

=OR(12<11;13>22;45=45) gražins TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) grąžins TRUE.

XOR

Jei nelyginis argumentų kiekis grąžina TRUE, funkcija taip pat grąžina TRUE.

Argumentai yra loginės išraiškos (TRUE, 1<5,2+3=7, B8<10) arba masyvai (A1:C3) kurie talpina logines reikšmes.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


Sintaksė

XOR(1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]])

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

Pavyzdys

=XOR(TRUE;TRUE) grąžina FALSE

=XOR(TRUE;TRUE;TRUE) grąžina TRUE

=XOR(FALSE;TRUE) grąžina TRUE

TRUE

Loginė reikšmė yra pakeičiama į TRUE. Funkcija TRUE() nereikalauja nei vieno argumento ir visada grąžina loginę reikšmę TRUE.

Sintaksė

TRUE()

Pavyzdys

Jei A=TRUE ir B=FALSE galite žiūrėti šiuos pavyzdžius:

=AND(A;B) grąžina FALSE

=OR(A;B) grąžina TRUE

=NOT(AND(A;B)) grąžina TRUE

IF

Nurodo koks loginis testas turi būti įvykdytas.

Sintaksė

IF(tekstas [; tai reikšmė [; kitu atveju reikšmė]])

Sąlyga bet kokia reikšmė arba išsireiškimas kuris gali būti TRUE arba FALSE.

Reikšmė sutikus(neprivaloma) – reikšmė, kuri yra grąžinama, jei loginė sąlyga yra TRUE.

Reikšmė nesutikus (neprivaloma) – reikšmė, kuri yra grąžinama, jei loginė sąlyga yra FALSE.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=IF(A1>5;100;"too small") Jei reikšmė langelyje A1 yra didesnė nei 5, į pasirinkta langelyje yra įvedama reikšmė 100; kitu atveju įvedamas tekstas „per mažas“ (be kabučių).

NOT

Papildo (invertuoja) loginę reikšmę.

Sintaksė

NOT(Loginė reikšmė)

Loginė reikšmė bet kokia reikšmė kuri yra papildoma.

Pavyzdys

=NOT(A). Jei A=TRUE tai NOT(A) bus lygu FALSE.

Paremkite mus!