Finansinės funkcijos pirma dalis

Ši kategorija apima „LibreOffice“ Skaičiuoklės matematines finansines funkcijas.

ACCRINT

Apskaičiuojamos sukauptos vertybinių popierių palūkanos už periodinius mokėjimus.

Sintaksė

ACCRINT(išleidimas; pirmosios palūkanos; mokėjimas; norma; [vertė]; dažnis [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Išleidimas(privalomas) yra vertybinių popierių išleidimo data.

Pirmosios palūkanos (privalomas) yra pirmoji vertybinių popierių palūkanų norma.

Mokėjimas (privalomas) yra ta diena, kai iki to laiko sukauptos palūkanos turi būti apskaičiuotos.

Norma (privalomas) yra metinė nominali palūkanų norma (atkarpos palūkanų norma)

Vertė (papildomas) saugumo parametras. Jei praleista, tai naudojama numatytoji reikšmė 1000.

note

Rekomenduojama visada nurodyti funkcijos ACCRINT parametro vertės reikšmę, net jei leidžiate skaičiuokliai taikyti sutartą numatytą reikšmę. Tai leis lengviau suprasti ir tvarkyti formulę.


Dažnis (privalomas) yra palūkanų mokėjimų kiekis per metus (1, 2 arba 4).

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybiniai popieriai išleisti 2001-02-28. Pirmosios palūkanos numatytos 2001-08-31. Mokėjimo data yra 2001-05-01. Norma yra, 0,1 arba 10%, ir vertė yra 1000 piniginių vienetų. Palūkanos mokamos pusę metų (dažnis yra 2). Pagrindinis metodas yra JAV metodas (0). Kiek palūkanų sukaupta?

=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) grąžins 16.94444.

ACCRINTM

Apskaičiuoja vertybinių popierių vienkartinio mokėjimo iki atsiskaitymo dienos sukauptas palūkanas.

Sintaksė

ACCRINTM(išleidimas; mokėjimas; norma [; vertė [; Naudojamas dienos nustatymo metodas]])

Išleidimas(privalomas) yra vertybinių popierių išleidimo data.

Mokėjimas (privalomas) yra ta diena, kai iki to laiko sukauptos palūkanos turi būti apskaičiuotos.

Norma (privalomas) yra metinė nominali palūkanų norma (atkarpos palūkanų norma)

Par (optional) is the par value of the security. If omitted, a default value of 1000 is used.

note

We recommend that you always specify the value that you require for ACCRINTM’s Par argument, rather than allowing Calc to apply an arbitrary default. This will make your formula easier to understand and easier to maintain.


Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybiniai popieriai išleisti 2001-04-01. Terminas nustatytas 2001-06-15. Norma yra 0,1, arba 10%, o vertė 1000 piniginių vienetų. Kasdienio arba metinio skaičiavimo metodas yra dienos balansas (3). Kiek sukaupta palūkanų?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) grąžins 20.54795.

AMORDEGRC

Apskaičiuoja nuvertėjimą atsiskaitymo terminui, mažėjant amortizacijai. Kitaip nei AMORLINC, čia naudojamas nuvertėjimo koeficientas, nepriklausomas nuo nuvertėjimo laiko.

Sintaksė

AMORDEGRC(kaina; įsigijimo data; pirmais laikotarpis; likusi vertė; laikotarpis; norma [; naudojamas dienos nustatymo metodas])

Vertė yra duomenų įsigijimo kaina.

Įsigijimo data yra duomenų įsigijimo data.

Pirmasis laikotarpis yra atsiskaitymo laikotarpio pabaigos data.

Likutinė vertė yra kapitalo turto likutinė vertė nuvertėjimo laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra nustatytas atsiskaitymo laikotarpis.

Norma yra nusidėvėjimo norma.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

An asset was acquired on 2020-02-01 at a cost of 2000 currency units. The end date of the first settlement period was 2020-12-31. The salvage value of the asset at the end of its depreciable life will be 10 currency units. The rate of depreciation is 0.1 (10%) and the year is calculated using the US method (Basis 0). Assuming degressive depreciation, what is the amount of depreciation in the fourth depreciation period?

=AMORDEGRC(2000; "2020-02-01"; "2020-12-31"; 10; 4; 0.1; 0) returns a depreciation amount of 163 currency units.

note

Be aware that Basis 2 is not supported by Microsoft Excel. Hence, if you use Basis 2 and export your document to XLSX format, it will return an error when opened in Excel.


AMORLINC

Apskaičiuoja nuvertėjimo kiekį atsiskaitymo laikotarpiu kaip linijinę amortizaciją. Jei Kapitalinis turtas yra nupirktas atsiskaitymo laikotarpį, proporcinis nuvertėjimas yra aptariamas.

Sintaksė

AMORLINC(Vertė; įsigijimo data; pirmasis laikotarpis; likusi vertė; laikotarpis; norma [; naudojamas dienos nustatymo metodas])

Vertė yra duomenų įsigijimo kaina.

Įsigijimo data yra duomenų įsigijimo data.

Pirmasis laikotarpis yra atsiskaitymo laikotarpio pabaigos data.

Likusi vertė yra kapitalo turto likusi vertė nuvertėjimo laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra nustatytas atsiskaitymo laikotarpis.

Norma yra nusidėvėjimo norma.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

An asset was acquired on 2020-02-01 at a cost of 2000 currency units. The end date of the first settlement period was 2020-12-31. The salvage value of the asset at the end of its depreciable life will be 10 currency units. The rate of depreciation is 0.1 (10%) and the year is calculated using the US method (Basis 0). Assuming linear depreciation, what is the amount of depreciation in the fourth depreciation period?

=AMORLINC(2000; "2020-02-01"; "2020-12-31"; 10; 4; 0.1; 0) returns a depreciation amount of 200 currency units.

note

Be aware that Basis 2 is not supported by Microsoft Excel. Hence, if you use Basis 2 and export your document to XLSX format, it will return an error when opened in Excel.


DB

Grąžina turto nusidėvėjimo sumą per nurodytą laikotarpį, taikant fiksuoto mažėjančio balanso metodą.

Šis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas naudojamas, kai didesnis nusidėvėjimas skaičiuojamas laikotarpio pradžioje (priešingai nei tiesiniame nusidėvėjime). Nusidėvėjimo vertė kiekvienu nusidėvėjimo laikotarpiu sumažinama nusidėvėjimo suma atimta iš pradinės vertės.

Sintaksė

DB(vertė; likutinė vertė; naudojimo laikotarpis; laikotarpis [; mėnuo])

Vertė – pradinė turto vertė.

Likutinė vertė – turto vertė nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje.

Naudojimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį nusidėvi turtas.

Laikotarpis – kiekvieno laikotarpio trukmė. Šios įvesties formatas turi būti toks pats kaip ir nusidėvėjimo laikotarpio.

Mėnuo (nebūtina) nurodo pirmųjų nusidėvėjimo metų mėnesių skaičių. Jei nenurodomas mėnesių skaičius, laikoma, kad yra 12 mėnesių.

Pavyzdys

A computer system with an initial cost of 25,000 currency units is to be depreciated over a three-year period. The salvage value is to be 1,000 currency units. The first period of depreciation comprises 6 months. What is the fixed-declining balance depreciation of the computer system in the second period, which is a full year starting from the end of the first six-month period?

=DB(25000; 1000; 3; 2; 6) returns 11,037.95 currency units.

DDB

Grąžina nurodyto laikotarpio prekės nusidėvėjimą naudojant aritmetinio mažėjimo metodą.

Ši funkcija naudojama, kai pradžioje reikalinga didesnė nusidėvėjimo norma, o ne taikomas linijinis nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo vertė mažėja kiekvieną laikotarpį ir paprastai naudojama turtui, kurio vertė sumažėja iškart po įsigijimo (pvz., transporto priemonės, kompiuterio). Atkreipkite dėmesį, kkad pagal šį skaičiavimo algoritmą turto vertė niekada nepasieks nulio.

Sintaksė

DDB(vertė; likutinė vertė; naudijimo laikotarpis; laikotarpis [; koeficientas])

Vertė – pradinė turto vertė.

Likutinė vertė nusako prekės vertę, pasibaigus jos naudojimo laikotarpiui.

naudojimo laikotarpis– periodų skaičius (pavyzdžiui, metai arba mėnesiai), nurodantis, kiek laiko prekė gali būti naudojama.

Laikotarpis nurodo periodą, kurio reikšmė turi būti apskaičiuota.

koeficientas (nebūtinas) koeficientas, kuriuo mažėja nuvertėjimas. Jei reikšmė nėra įvesta, numatytasis koeficientas yra 2.

Pavyzdys

Kompiuterinės sistemos pradinė kaina yra 75000 piniginiai vienetai. Ji nusidėvės per 5 metus. Pasibaigus nusidėvėjimui prekės kaina turi būti 1 piniginis vienetas. Koeficientas yra 2.

=DDB(75000;1;60;12;2) = 1 721,81 piniginių vienetų. Todėl dvigubas nusidėvėjimas dvyliktą mėnesį po pirkimo yra 1721,81 piniginių vienetų.

DISC

Apskaičiuoja vertybinių popierių nuolaidą procentais.

Sintaksė

DISC(mokėjimas; terminas; kaina; išpirkimas [; Naudojamas dienos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių įsigijimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Kaina – vertybinių popierių kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Išpirkimas – išperkamoji 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių vertė.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybiniai popieriais įsigyti 2001-01-25, termino data yra 2001-11-15. Pirkimo kaina yra 97, išperkamoji vertė yra 100. Kokia yra nuolaida naudojantis kasdienio balanso skaičiavimu?

=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3) grąžins apie 0.0372.

DURATION

Apskaičiuoja fiksuotų palūkanų vertybinių popierių laikotarpį metais.

Sintaksė

DURATION(mokėjimas; terminas; kuponas; pajamos; dažnis [; Naudojamas dienos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Atkarpa– metinė atkarpos palūkanų norma (nominali palūkanų norma)

Pajamos – metinės pajamos iš vertybinių popierių.

Dažnisyra palūkanų mokėjimo kartų skaičius per metus (1, 2 arba 4).

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybinių popierių įsigijimo data 2001-01-01, termino data yra 2006-01-01. Atkarpos palūkanų norma yra 8%. Pajamos yra 9.0 %. Palūkanos yra sumokamos kas pusę metų (dažnis yra 2). Koks yra laikotarpis, jei naudojamas kasdienio balanso skaičiavimo metodas?

=DURATION("2001-01-01";"2006-01-01";0,08;0,09;2;3) grąžina 4,2 metų.

EFFECT

Grąžina nominaliosios palūkanų normos grynąją metinę palūkanų normą.

Metinė palūkanų norma nurodo palūkanų kiekį skaičiavimo periodo pabaigoje. Efektyvios palūkanos didėja su atliktų mokėjimų kiekiu. Kitais žodžiais, palūkanos dažnai sumokamos dalimis (pavyzdžiui, kas mėnesį) iki skaičiavimo periodo pabaigos.

Sintaksė

EFFECTIVE(nom; laikotarpiai)

NOM yra nominali palūkanų norma.

P yra palūkanų mokėjimo laikotarpių skaičius per metus.

Pavyzdys

Jei metinė nominali palūkanų norma yra 9.75 % ir yra nurodyti 4 palūkanų mokėjimo laikotarpiai, kokia yra tikroji palūkanų norma?

=EFFECT(9,75%;4) = 10,11%. Nominali palūkanų norma yra 10,11%.

EFFECT_ADD

Skaičiuoja faktinę metinę palūkanų normą pagal nominalią palūkanų normą ir palūkanų mokėjimų skaičių per metus.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

EFFECT_ADD(nominali norma; mokėjimo laikotarpis)

Nominali norma yra metinė nominali palūkanų norma.

Mokėjimo laikotarpis yra palūkanų mokėjimo laikotarpių skaičius per metus.

Pavyzdys

Kokia yra efektyvi metinė palūkanų norma 5,25 % metinei normai ir ketvirčio mokėjimams.

=EFFECT_ADD(0.0525;4) grąžins 0.053543 arba 5.3543%.

IRR

Apskaičiuoja investicijos vidinės grąžos normą. Reikšmės rodo pinigų srautų vertes reguliariais intervalais, mažiausiai viena reikšmė turi būti neigiama (mokėjimai) ir mažiausiai viena reikšmė teigiama (pajamos).

Jei mokėjimai nereguliarūs, naudokite XIRR funkciją.

Sintaksė

IRR(reikšmės [; prognozė])

Reikšmės yra masyvas su reikšmėmis.

Spėjimai (nebūtina) yra numatomos reikšmės. Vidinės gražinimo normos skaičiavimui naudojamas pasikartojimo metodas. Jei turite tik kelias reikšmes, tai turite pateikti ir numatomas reikšmes, kad būtų galima atlikti iteraciją.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Tarkime, kad langelyje A1 yra -10000, A2=3500, A3=7600 ir A4=1000, tuomet formulės =IRR(A1:A4) rezultatas bus 11,33%.

warning

Kadangi naudojamas pasikartojimo metodas, gali būti, kad IRR funkcija grąžins reikšmę Klaida 523 su pranešimu „Klaida: Skaičiavimas nesuderinamas“ būsenos juostoje. Tuomet pabandykite kitą spėjamą reikšmę.


ISPMT

Apskaičiuoja nepakitusios amortizacijos palūkanų lygį.

Sintaksė

ISPMT(Norma; Laikotarpis; Visi laikotarpiai; Investicija)

Norma – periodinių palūkanų norma.

Laikotarpis – įmokų skaičius palūkanų skaičiavimui.

Visi laikotarpiai visų įmokų laikotarpių skaičius.

Investicija investicijos suma.

Pavyzdys

Pavyzdžiui, norime apskaičiuoti, kokia palūkanų suma bus po 1,5 metų, kai investicijos suma 120000 piniginių vienetų, dvejų metų laikotarpiui su kasmėnesinėmis įmokomis ir 12% metinių palūkanų.

=ISPMT(12%;18;24;120000) =-300 piniginių vienetų. Mėnesinių palūkanų suma po 1,5 metų bus 300 piniginių vienetų.

PV

Grąžina dabartinę investicijų, gautų iš reguliarių mokėjimų, vertę.

Ši funkcija apskaičiuoja pinigų sumą, kurią reikia įnešti dabar, kai naudojama fiksuota palūkanų norma ir norite gauti tam tikrą sumą per nurodytą laikotarpių skaičių. Taip pat galite nustatyti, kiek pinigų turi likti po laikotarpio pabaigos. Taip pat nurodykite, ar suma turi būti išmokėta kiekvieno laikotarpio pradžioje arba pabaigoje.

Įveskite šias reikšmes kaip skaičius, išraiškas arba nuorodas. Jei mokamos 8 % per metus palūkanos, bet jūs norite mokėti kiekvieną mėnesį, prie Normos įveskite 8%/12 ir „LibreOffice“ Skaičiuoklė automatiškai apskaičiuos mėnesinį palūkanų mokestį.

Sintaksė

PV(norma; MOKL; MKS [; BR [; tipas]])

Norma apibrėžia kiekvieno periodo palūkanų normą.

MOKL Bendras periodų skaičius.

MKS reguliarus periodo mokestis.

BR (nebūtinas) nurodo likusią reikšmę po paskutinės įmokos.

Tipas (nebūtinas) Nurodo mokėjimo terminą. 1 tipas reiškia, kad mokėjimas atliktas periodo pradžioje. 0 tipas reiškia, kad mokėjimas atliktas periodo pabaigoje.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

Kokia dabartinės investicijos vertė, jei 500 piniginių vienetų yra mokama kiekvieną mėnesį, o metinė palūkanų vertė yra 8%? Mokėjimo periodas yra 48 mėnesiai ir 20000 piniginių vienetų liks pasibaigus periodo mokėjimui.

=PV(8%/12;48;500;20000)= -35,019.37 valiutos vienetai. Pagal išvardintas sąlygas šiandien jūs turite pervesti 35019,37 piniginių vienetų, jei norite gauti 500 piniginių vienetų kas mėnesį 48 mėnesius ir turėti 20000 piniginių vienetų terminui pasibaigus. Patikrinus galima matyti, kad 48 x 500 + 20000 = 44000 piniginiai vienetai. Skirtumas tarp šios sumos ir 35000 piniginių vienetų rodo sumokėtas palūkanas.

Jei vietoje reikšmių į formulę įvesite nuorodas, jūs galite apskaičiuoti bet kokį scenarijų. Atsiminkite: nuorodos į konstantas privalo būti nurodytos kaip absoliučios nuorodos. Šios tipo programėlės pavyzdžių galite rasti prie nuvertėjimo funkcijos.

RECEIVED

Apskaičiuoja gautą sumą, kuri tam tikru momentu mokama už fiksuotą vertybinių popierių palūkanų vertę.

Sintaksė

RECEIVED(mokėjimas; terminas; investicija; nuolaida [; Naudojamas dienos nustatymo metodas])

Mokėjimas – vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Investicija yra pirkimo suma.

Nuolaida yra procentinė nuolaida, pritaikyta vertybinių popierių įsigijimui.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Įsigijimo data: 1999 m. vasario 15 d.. Termino pabaigos data: 1999 m. kovo 15 d. . Investuota suma: 1000 piniginių vienetų. Nuolaida: 5,75 %. Metodas: dienos balansas/360 = 2.

Išpirkimo dieną gautinos sumos apskaičiuojamos:

=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) grąžins 1014.420266.

SYD

Grąžina aritmetinio nuosmukio nuvertėjimo norma.

Naudokitės šia funkcija apskaičiuoti vieno objekto nuvertėjimo laikotarpio nuvertėjimo dydžiui. Aritmetinio mažėjimo nuvertėjimas mažina nuvertėjimo dydį kiekvieną laikotarpį pagal fiksuotą sumą.

Sintaksė

SYD(Vertė; Likutinė vertė; Naudojimo laikotarpis; Laikotarpis)

Vertė – pradinė turto vertė.

Likutinė vertė turto vertė po nuvertėjimo.

Naudojimo laikotarpis– fiksuotas laikotarpis, kurio metu turto vertė krenta.

Laikotarpis nusako laikotarpį, kurio nuvertėjimas turi būti apskaičiuotas.

Pavyzdys

Vaizdo sistemos pradinė kaina yra 50000 piniginiai vienetai. Sistemos kaina kasmet kris penkerius metus. Likutinė vertė yra 10000 piniginių vienetų. Jūs norite apskaičiuoti pirmųjų metų nuvertėjimą.

=SYD(50000;10000;5;1)=13333,33 piniginiai vienetai. Nuvertėjimo dydis per pirmuosius metus yra 13333,33 piniginiai vienetai.

Jei norite žinoti nuvertėjimo normą per periodą, geriausia naudotis nusidėvėjimo lentele. Į „LibreOffice“ Skaičiuoklę įvesdami įvairias galimas formules, galite matyti, kuri nuvertėjimo forma yra jums geriausia. Įveskite lentelę kaip nurodyta:

A

B

C

D

E

1

Pradinė kaina

Likutinė vertė

Naudojimo laikotarpis

Laikotarpis

Deprec. SYD

2

50000 piniginių vienetų

10000 piniginių vienetų

5

1

13333,33 piniginių vienetų

3

2

10666,67 piniginių vienetų

4

3

8000,00 piniginių vienetų

5

4

5333,33 piniginių vienetų

6

5

2666,67 piniginių vienetų

7

6

0,00 piniginių vienetų

8

7

9

8

10

9

11

10

12

13

0

Iš viso

40000,00 piniginių vienetų


Formulė langelyje E2 yra:

=SYD($A$2;$B$2;$C$2;D2)

Formulė yra nukopijuojama stulpelyje E iki langelio E11 (pažymėkite langelį E2 ir vilkite apatinį dešinį jo kampą su pele).

Langelyje E13 yra formulė, naudojama patikrinti bendrą nuvertėjimo sumą. Ji naudoja SUMIF funkciją, neigiamos reikšmės langeliuose E8:E11 nėra skaičiuojamos. Sąlyga>0 yra langelyje A13. Formulė langelyje E13 yra:

=SUMIF(E2:E11;A13)

Dabar patikrinkite nuvertėjimą per 10 metų arba likutinę vertę pakeiskite į 1 piniginį vienetą, arba pakeiskite pradinę kainą ir t. t.

Finansinių funkcijų antroji dalis

Finansinių funkcijų trečioji dalis

Funkcijos pagal kategorijas

Paremkite mus!