Duomenų bazės funkcijos

Ši sekcija atlieka veiksmus su funkcijomis, kurios naudojamos duomenų organizavimui vienoje eilutėje vienam įrašui.

note

Duomenų bazės kategorija gali būti maišoma su duomenų baze, integruota į „LibreOffice“. Tačiau „LibreOffice“ duomenų bazė yra visai nesusijusi su „LibreOffice“ Skaičiuoklės duomenų bazės kategorija.


Pavyzdiniai duomenys:

Nurodyti duomenys bus naudojami kai kuriuose funkcijų aprašo pavyzdžiuose:

Langelių blokas A1:E10 nurodo vaikus, pakviestus į Jono gimtadienio vakarėlį. Stulpelis A nurodo vaiko vardą, B klasę, C vaiko amžių, D atstumą iki mokyklos (metrais) ir E vaiko svorį (kilogramais.)

A

B

C

D

E

1

Vardas

Klasė

Amžius

Atstumas iki mokyklos

Svoris

2

Antanas

3

9

150

40

3

Birutė

4

10

1000

42

4

Karolis

3

10

300

51

5

Danielius

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frankas

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Haris

3

9

1200

44

10

Irena

2

8

1000

42

11

12

13

Vardas

Klasė

Amžius

Atstumas iki mokyklos

Svoris

14

>600

15

16

DCOUNT

5


Formulė langelyje B16 yra =DCOUNT(A1:E10;D1;A13:E14)

Duomenų bazės funkcijos parametrai:

Toliau nurodyti elementai yra parametrų apibrėžimai visoms duomenų bazės funkcijoms:

Duomenų bazė yra langelių sritis nurodanti duomenų bazę. Pirmoje srities eilutėje yra lauko pavadinimas, o kitose – įrašai su atitinkamomis laukų reikšmėmis.

Duomenų bazės lauke nurodomas stulpelis, kuriame vykdomos funkcijos, kai pritaikomas pirmojo parametro paieškos kriterijus ir pažymimos duomenų eilutės. Jis nesusijęs tiesiogiai su paieškos kriterijumi.Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Paieškos kriterijus yra langelių sritis, kurioje yra paieškos kriterijus. Kaip ir Duomenų bazėje, jos pirmoje eilutėje yra laukų pavadinimai, o kitose eilutėse yra susietų laukų sąlygos. Jei įrašote kelis kriterijus vienoje eilutėje, jie sujungiami komanda „AND“. Jei kriterijus įrašote skirtingose eilutėse, jie sujungiami komanda „OR“. Tuščių langelių nepaisoma.

Pasirinkite – „LibreOffice “ skaičiuoklė – Skaičiuoti, kai norite apibrėžti, kaip „LibreOffice“ skaičiuoklė ieško vienodų įrašų.

Taip pat skaitykite Wiki puslapį apieSąlyginis skaičiavimas ir sumavimas.

DAVERAGE

DAVERAGE grąžina visų eilučių, kurios atitinka paieškos kriterijų, langelių vidurkį.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DAVERAGE(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite surasti visų vienodo amžiaus mokinių svorio vidurkį (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DAVERAGE(A1:E10;"Svoris";A13:E14)

14 eilutėje prie Amžiaus įveskite 7,8,9, ir t. t. Visų vienodo amžiaus mokinių svorių vidurkis bus apskaičiuotas.

DCOUNT

DCOUNT funkcija skaičiuoja eilutes (Įrašus) duomenų bazėje, kurios atitinka nurodytus paieškos kriterijus ir sudarytos iš skaitinių reikšmių Duomenų bazės lauko stulpelyje.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DCOUNT(duomenų bazė; [duomenų bazės laukas]; paieškos kriterijus)

Jei duomenų bazės lauko argumentas yra praleistas, funkcija DCOUNT suskaičiuoja visus įrašus, kurie atitinka kriterijų.Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Jei praleidžiate Duomenų bazės lauko argumentą, tai formulė turi būti pateikiama formatu =DCOUNT(duomenų bazė; ; paieškos kriterijus).

Pavyzdys

Pavyzdyje aukščiau mes norime sužinoti, keli vaikai į mokykla turi keliauti 600 m arba toliau. Rezultatai bus laikomi langelyje B16. Nuveskite žymeklį į langelį B16 ir įveskite formulę =DCOUNT(A1:E10;D1;A13:E14). Funkcijos vediklis jums padės įkelti langelių blokus.

Duomenų bazė yra langelių blokas, kuris turi būti įvertintas, įskaitant ir antraštes, šiuo atveju A1:E10. Duomenų bazės laukas nurodo stulpelį, paieškos kriterijui: šiuo atveju stulpelį kuriame nurodytas atstumas iki mokyklos. Paieškos kriterijus yra sritis, į kurią galite įvesti paieškos parametrus, šiuo atveju A13:E14.

Jei norite sužinoti, keli mokiniai antroje klasėje yra septynerių arba vyresni, ištrinkite >600 langelyje D14, tada įveskite 2 į langelį B14 ir 7 į langelį C14. Rezultatas yra 2. Du 7 metų arba vyresni mokiniai yra antroje klasėje. Kadangi abu kriterijai yra toje pačioje eilutėje, jie yra prijungiami jungtuku AND.

DCOUNTA

DCOUNTA funkcija skaičiuoja eilutes (Įrašus) duomenų bazėje, kurios atitinka nurodytus paieškos kriterijus ir sudarytos iš skaitinių arba raidinių reikšmių.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DCOUNTA(duomenų bazė; [duomenų bazės laukas]; paieškos kriterijus)

Jei duomenų bazės lauko argumentas yra praleistas, funkcija DCOUNTA suskaičiuoja visus įrašus, kurie atitinka kriterijų.Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Jei praleidžiate Duomenų bazės lauko argumentą, tai formulė turi būti pateikiama formatu =DCOUNTA(duomenų bazė; ; paieškos kriterijus).

Pavyzdys

Pavyzdyje aukščiau galite ieškoti, kelių vaikų vardai prasideda raide E arba vėlesne raide. Pakeiskite formulę langelyje B16 į =DCOUNTA(A1:E10;"Name";A13:E14). Ištrinkite seną paieškos kriterijų ir įveskite >=E į langelį A14. Rezultatas yra 5. Jei dabar ištrintumėte visas skaitines Gretos reikšmes 8 eilutėje, rezultatas pasikeistų į 4. 8 eilutė nebūtų įtraukta į skaičiavimą, nes joje nėra jokių skaitinių reikšmių. Vardas Greta yra tekstas, o ne reikšmė. Atsiminkite, kad Duomenų bazės lauko parametras turi nurodyti stulpelį, kuris gali turėti skaitinę reikšmę.

DGET

DGET grąžina nurodyto langelio turinį į duomenų bazę, kuri atitinka nurodytus paieškos kriterijus. Ištikus klaidai, funkcija grąžins #VALUE!, jei nebus rasta nei viena eilutė, arba Err502, jei bus rasta daugiau nei viena eilutė.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DGET(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Pavyzdyje aukščiau norime nustatyti, kurioje klasėje yra mokinys, kurio vardas yra įvestas į langelį A14. Formulę įvesime į langelį B16, šį kartą ji truputi skirsis nuo ankstesnių pavyzdžių, nes Duomenų bazės lauko laukelyje gali būti įvestas tik vienas stulpelis. Į B16 langelį įveskite šią formulę:

=DGET(A1:E10;"Klasė";A13:E14)

Į langelį A14 įveskite vardą Frankas, apskaičiuotas rezultatas bus 2. Frankas yra antroje klasėje. Formulėje vietoje „Klasė“ įveskite „Amžius“ ir formulė išves Franko amžių.

Arba langelyje C14 įveskite 11 ir ištrinkite visus kitas reikšmes toje eilutėje. Langelyje B16 esančia formulę pakoreguokite taip:

=DGET(A1:E10;"Vardas";A13:E14)

Vietoje klasės funkcija klausia vardo. Funkcijos atsakymas yra: Danielius, jis yra vienintelis vienuolikmetis.

DMAX

DMAX grąžina didžiausias langelių, kurie atitinka paieškos kriterijus, reikšmes.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DMAX(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite sužinoti, kiek sveria sunkiausias kiekvienos klasės vaikas (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DMAX(A1:E10;"Svoris";A13:E14)

Prie Klasės įveskite 1,2,3, ir t. t. Įvedus klasės numerį prie jo turėtų atsirasti sunkiausio klasės vaiko svoris.

DMIN

DMIN grąžina mačiausias langelių, kurie atitinka paieškos kriterijus, reikšmes.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DMIN(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite sužinoti, koks yra trumpiausias atstumas iki mokyklos kiekvienoje klasėje (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DMIN(A1:E10;"Atstumas iki mokyklos";A13:E14)

14 eilutėje prie Klasės įveskite 1,2,3, ir t. t. ir funkcija parodys trumpiausią kelią iki mokyklos.

DPRODUCT

DPRODUCT sudaugina visus langelių bloko langelius, kurie atitinka paieškos kriterijus.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DPRODUCT(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Su pateiktu pavyzdžių, nėra jokio naudingo šios funkcijos panaudojimo būdo.

DSTDEV

DSTDEV apskaičiuoja standartinį populiacijos nuokrypį atsižvelgiant į imtį, naudojant skaičius duomenų bazės stulpeliuose, kurie atitinka duotas sąlygas.Su įrašais yra elgiamasi kaip su duomenų imtimis.Tai reiškia, kad vaikai pavyzdyje vaizduoja visų vaikų skerspjūvį. Atsiminkite, kad tikslūs rezultatai negali būti nustatomi iš imties kuri mažesnė nei tūkstantis.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DSTDEV(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite sužinoti standartinį visų vienodo amžiaus mokinių svorio nuokrypį (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DSTDEV(A1:E10;"Svoris";A13:E14)

14 eilutėje prie amžiaus įveskite 7,8,9, ir t. t. Nurodytas rezultatas yra standartinis to amžiaus mokinių svorio nuokrypis.

DSTDEVP

DSTDEVP apskaičiuoja standartinį nuokrypį atsižvelgiant į visų langelių bloko langelių, kurie atitinka paieškos kriterijus, populiaciją. Įrašai iš pavyzdžių yra laikomi populiacijos dalimi.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DSTDEVP(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite surasti standartinį visų vienodo amžiaus vaikų svorio nuokrypį (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DSTDEVP(A1:E10;"Svoris";A13:E14)

Į 14 eilutę, prie amžiaus, įveskite 7,8,9, ir t. t. Nurodytas rezultatas yra standartinis to amžiaus vaikų svorio nuokrypis.

DSUM

DSUM grąžina sumą visų duomenų bazės lauko langelių, kurie atitinka paieškos kriterijus.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DSUM(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

ei norite rasti sudėtą visų antrokų atstumą iki mokyklos (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DSUM(A1:E10;"Atstumas iki mokyklos";A13:E14)

Į 14 eilutę prie Klasės įveskite 2. Visų antrokų atstumo iki mokyklos suma (1950) bus parodyta.

DVAR

DVAR grąžina visų duomenų bazės lauko langelių, kurie atitinka paieškos kriterijus, pakitimą. Su įrašais yra elgiamasi kaip su duomenų imtimis.Tai reiškia, kad vaikai pavyzdyje vaizduoja visų vaikų skerspjūvį. Atsiminkite, kad tikslūs rezultatai negali būti nustatomi iš imties, kuri mažesnė nei tūkstantis.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DVAR(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite surasti visų to paties amžiaus vaikų svorio pakitimą (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DVAR(A1:E10;"Svoris";A13:E14)

14 eilutėje prie amžiaus įveskite 7,8,9, ir t. t. Kaip rezultatą pamatysite šio amžiaus vaikų svorio pakitimą.

DVARP

DVARP apskaičiuoja visų duomenų bazės lauko langelių, kurie atitinka paieškos kriterijus, pakitimą. Įrašai iš pavyzdžių yra laikomi populiacijos dalimi.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

DVARP(Duomenų bazė; Duomenų bazės laukas; Paieškos kriterijus)

Į Duomenų bazės lauką galite įvesti antraštės langelio nuorodą arba skaičių, nurodantį duomenų bazės stulpelį pradedant nuo 1. Jei norite nurodyti stulpelį pagal tiesioginį stulpelio antraštės pavadinimą (iš pirmosios Duomenų bazės srities eilutės), antraštės pavadinimą rašykite tarp kabučių.

Pavyzdys

Jei norite surasti visų to paties amžiaus vaikų svorio pakitimą (žiūrėti pavyzdį aukščiau), į langelį B16 įveskite šią formulę:

=DVARP(A1:E10;"Svoris";A13:E14)

14 eilutėje prie Amžiaus įveskite 7,8,9, ir t. t. Kaip rezultatą pamatysite visų šio amžiaus vaikų svorio pakitimą.

Paremkite mus!