Funkcijos pagal kategorijas

Ši sekcija apibrėžia „LibreOffice“ Skaičiuoklės funkcijas. Skirtingo funkcijos yra paskirstytos į skirtingas kategorijas Funkcijų vediklyje.

Duomenų bazės

Ši sekcija atlieka veiksmus su funkcijomis, kurios naudojamos duomenų organizavimui vienoje eilutėje vienam įrašui.

Datos ir laiko

Šios skaičiuoklės dokumento funkcijos yra naudojamos datos ir laiko įterpimui ir koregavimui.

Finansinės

Ši kategorija apima „%PRODUCTNAM“ Skaičiuoklės matematines finansines funkcijas.

Informacinės

Šioje kategorijoje yra Informacijos funkcijos.

Loginės

Šioje kategorijoje yra Loginės funkcijos.

Matematinės

Šioje kategorijoje galite rasti Matematines funkcijas.

Masyvo

Šioje kategorijoje yra masyvų funkcijos.

Statistinės

Šioje kategorijoje yra statistinės funkcijos.

Skaičiuoklės

Šiame skyriuje aprašomos darbo knygos funkcijos ir pateikiama pavyzdžių.

Teksto

Šioje sekcijoje galite rasti Tekstinių funkcijų aprašymus.

Papildinys

Toliau aprašomos ir išvardijamos papildinio funkcijos.

Paremkite mus!