Funkcija

Atveria Funcijų vediklį, kuris jums gali padėti pritaikyti formules.

Pažymėkite esamame lakšte langelį ar sritį , kuriai norite pritaikyti formulę, ir pasirinkite vediklio komandą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Funkcija.

+F2

Formulių juostoje spustelėkite

Piktograma

Funkcijos vediklis


note

Galite atsisiųsti visą ODFF (OpenDocument Format Formula) dokumentaciją iš OASIS svetainės.


Funkcijos vediklis turi dvi puslapio ąseles. ĄselėFunkcijos naudojama formulių kūrimui, o ąselė Struktūra naudojama formulės struktūros peržiūrėjimui.

Puslapio ąselė: Funkcijos

Paieška

Ieškokite dalies funkcijos pavadinimo.

Kategorija

Pateikia visas funkcijų kategorijas. Pasirinkus kategoriją, jai priklausančios funkcijos rodomos žemiau esančiame laukelyje. Pasirinkite „Visos“, jei norite matyti visas funkcijas abėcėles tvarka. Pasirinkite „Vėliausiai naudotos“, jei norite matyti paskutines naudotas funkcijas.

Čia galite pamatyti visą Kategorijų ir Funkcijų sąrašą

Funkcija

Vaizduoja visas funkcijas, rastas pasirinktoje kategorijoje. Jei norite pasirinkti funkciją, spustelėkite ją du kartus. Spustelėję funkciją vieną kartą pamatysite jos aprašymą.

Masyvas

Nurodo, kad pasirinkta formulė į langelių bloką įterpiama kaip masyvo formulė. Masyvo formulės veikia keliuose langeliuose. Kiekvienas langelis masyve turi formulę, bet ne formulės kopiją, o pačią formulę.

Masyvo parinktis atitinka klavišų derinį +Lyg2+Įvedimas. Formulė įvedama kaip matricos formulė tarp riestinių skliaustų { }.

note

Didžiausias galimas masyvo dydis yra 128 langeliai su 128 langeliais


Argumento įvesties laukelis

Du kartus spustelėjus funkciją, argumento įvesties laukelis atsiranda dešinėje dialogo lango pusėje. Jei norite pasirinkti langelį kaip argumentą, spustelėkite langelį arba pažymėkite norimą langelių bloką.Taip pat į atitinkamus laukelius galite įrašyti norimų langelių koordinates arba tiesiog skaičių reikšmes. Įvesdami datas, naudokite tinkamą datos formatą. Jei norite įvesti rezultatą į skaičiuoklės dokumentą, spustelėkite mygtuką Gerai.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Funkcijos rezultatas

Vos jums įvedus argumentus į funkciją yra apskaičiuojamas rezultatas. Peržiūroje rodoma, ar skaičiavimai gali būti atlikti su duotais argumentais. Jei argumentų rezultatas yra negalimas, bus rodomas klaidos kodas.

Funkcijos veikimui reikalingų laukelių pavadinimai yra paryškinti.

f(x) (priklausomai nuo pasirinktos funkcijos)

Leidžia jums prieigą prie pavaldinio Funkcijos vediklio lygmens, kad galėtumėte sukurti funkciją kitoje funkcijoje vietoje nuorodų į reikšmes.

Argumentas/Parametras/Langelio koordinatės (priklauso nuo pasirinkto langelio)

Matomų laukelių kiekis priklauso nuo funkcijos. Argumentus veskite į argumentų laukelius arba spustelėję langelį lentelėje.

Rezultatas

Rodomas rezultatas arba klaidos žinutė.

Formulė

Rodoma sukurta formulė. Veskite reikšmes tiesiai į formulę arba sukurkite formulę naudodamiesi funkcijos vedikliu.

Atgal

Perkelia fokusavimą ant ankstesnio formulės komponento, jį pažymėdamas.

tip

Jei norite pasirinkti vieną funkciją iš kompleksinės formulės, sudarytos iš kelių funkcijų, du kartus spustelėkite norimą funkciją formulės lange.


Toliau

Juda per formulės komponentus formulės lange. Šis mygtukas taip pat gali būti naudojamas funkcijų priskyrimui formulėms. Pažymėjus funkciją ir spustelėjus mygtuką Toliau , žymėjimas atsiranda formulės lange.

tip

Du kartus spustelėkite funkciją žymėjimo lange, kad ji būtų perkelta į formulės langą.


Gerai

Užveria Funkcijos vediklį ir perkelia formulę į pasirinktą langelį.

Atsisakyti

Užveria dialogo langą nerealizavus formulės.

Struktūros puslapio ąselė

Šioje puslapio ąselėje galite matyti funkcijos struktūrą.

note

Atvėrus Funkcijos vediklį, kol žymeklis yra langelyje su funkcija, atsivers Struktūros puslapio ąselė ir joje bus galima matyti pasirinktos formulės kompoziciją.


Struktūra

Rodomas hierarchinis pasirinktos funkcijos atvaizdavimas. Argumentus galite paslėpti/parodyti spustelėję pliuso arba minuso ženklą priekyje.

note

Mėlyni taškeliai rodo teisingai įvestus argumentus. Raudoni taškeliai rodo neteisingus duomenų tipus. Pavyzdžiui: jei funkcijos SUM bent vienas argumentas yra tekstinio tipo, jis bus paryškintas raudonai, nes funkcijoje SUM leidžiamos tik skaitinės reikšmės.


Paremkite mus!