Lakšto įterpimas

Apibrėžia parinktis, kurios bus naudojamos įterpiant naują lakštą. Jūs galite sukurti naują lakštą arba įterpti jau egzistuojanti lakštą iš kito failo.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Įterpri lakštą.


Padėtis

Pabrėžia, kurioje dokumento vietoje bus įterptas naujas lakštas.

Prieš aktyvųjį lakštą

Įterpia naują lakštą prieš pat aktyvųjį lakštą.

Po aktyviojo lakšto

Įterpia naują lakštą iškart po aktyviojo lakšto.

Lakštas

Pabrėžia ar naujas lakštas bus įterptas į dokumentą ar jau egzistuojantis.

Naujas lakštas

Sukuria naują lakštą. Įveskite lakšto pavadinimą laukelyje Pavadinimas. Pavadinime leidžiama naudoti raides, skaičius, tarpus ir apatinius brūkšnelius.

Lakštų skaičius

Nurodo kuriamų lakštų kiekį.

Pavadinimas

Nurodo kuriamo lakšto pavadinimą

Lakšto pervadinimas

Iš failo

Įterpia jau egzistuojantį lakštą iš kito dokumento į šį dokumentą.

Naršyti

Atveria dialogo langą, kuriame galite pasirinkti norimą failą.

Galimi lakštai

Jei pasirinkote failą, naudodamiesi Parinkties mygtuku, faile esantys lakštai rodomi sąrašo langelyje. Failo kelias yra nurodomas po sąrašo langeliu. Pasirinkite, kurį lakštą norite įterpti į dokumentą iš sąrašo langelio.

Susieti su šaltiniu

Pažymėkite žymimąjį langelį, jei norite, kad lakštas būtų įterptas kaip saitas, o ne kopija. Saitai gali būti atnaujinami, kad rodytų dabartinius duomenys.

Paremkite mus!