Įterpti eilutes

Įterpia virš pažymėtų langelių arba po jais. Įterptų eilučių kiekis priklauso nuo pažymėtų eilučių kiekio. Jei nei viena eilutė nėra pažymėta, įterpiama viena eilutė. Jau egzistuojančios eilutės paslenkamos žemyn.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Rows.

From the tabbed interface:

Choose Home - Row.

Choose Layout - Row.

From toolbars:

Icon Insert Row

Insert Row


Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Paremkite mus!