Įterpti langelius

Atveria dialogo langą Langelio įterpimas, kuriame galite įterpti langelius pagal pasirinktus parametrus.Pašalinti langelius galite pasirinkęTaisa → Šalinti langelius.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Įterpti langelį.

Pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → mygtukus Langelio įterpimas:

Piktograma

Langelių įterpimas


Žymėjimas

Šiame laukelyje yra langelių įterpimo lakšte parinktys. Langelių kiekis ir pozicija yra nurodoma iš anksto pažymėjus langelių bloką lakšte.

Pastumti langelius žemyn

Kai langelis yra įterptas, pastumia pažymėto langelių bloko langelių turinį žemyn.

Piktograma

Įterpti langelius žemiau

Pastumti langelius dešinėn

Kai langelis yra įterptas, pastumia pažymėto langelių bloko langelių turinį į dešinę.

Piktograma

Įterpti langelius dešiniau

Įterpti visą eilutę

Įterpią visą eilutę. Eilutės pozicija priklauso nuo langelių bloko pažymėjimo lakšte.Įterptų eilučių kiekis priklauso nuo pažymėtų eilučių kiekio. Originalių langelių turinys yra paslenkamas žemyn.

Piktograma

Įterpti eilutes

Įterpti visą stulpelį

Įterpia visą stulpelį. Įterptų stulpelių kiekis priklauso nuo pažymėtų stulpelių kiekio. Originalių stulpelių turiniai yra paslenkami į dešinę.

Piktograma

Įterpti stulpelius

Paremkite mus!