Eilutės lūžis

Įterpia eilutės lūžį (horizontalų eilutės lūžį) virš pasirinkto langelio.

Rankinis eilutės lūžis yra atskiriamas tamsiai mėlyna horizontalia linija.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Įterpti puslapio lūžį → Eilutės lūžį


Paremkite mus!