Šalinti lakštą

Pašalina pasirinktą lakštą po užklausos patvirtinimo.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Šalinti lakštą

Atverkite lakšto kontekstinį meniu


Note Icon

Lakšto šalinti negalite, kol Taisa → Sekti taisymus → Pataisa yra aktyvi.


Taip

Pašalina pažymėtą lakštą.

Ne

Atšaukiamas dialogo langas. Šalinimas neįvyksta.

Paremkite mus!