Langelių šalinimas

Visiškai pašalina pažymėtus langelius, stulpelius ar eilutes. Langeliai, buvę po arba dešinėje nuo ištrintų langelių, užims jų vietą. Atsiminkite, kad pasirinktos šalinimo parinktys lieka išsaugotos iš naujo atvėrus dialogo langą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Šalinti langelius


Langelių šalinimo dialogo langas

Pažymėtą sritį

Ši sritis talpina parinktis, kurios paaiškina, kaip lakštai rodomi po langelių pašalinimo.

Pastumti langelius aukštyn

Atvirą vietą, atsiradusią po langelių šalinimo, užpildo langeliais iš apačios.

Pastumti langelius kairėn

Atvirą vietą, atsiradusią po langelių šalinimo, užpildo langeliais iš dešinės.

Šalinti visą eilutę(-es)

Pažymėjus bent vieną langelį iš lakšto bus pašalinta visa eilutė.

Šalinti visą stulpelį(-ius)

Pažymėjus bent vieną langelį iš lakšto bus pašalintas visas stulpelis.

Paremkite mus!