Clear Cells

Atskiria turinį, kuris turi būti pašalintas nuo aktyvių langelių arba pažymėto langelių bloko. Jei pažymėti keli lakštai, visi pažymėti lakštai bus paveikti.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

PasirinkiteLakštas → Valyti langelius.

From the context menu:

Choose Clear Contents.

From toolbars:

Icon Clear Cells

Clear Cells

From the keyboard:

Backspace


tip

Šį dialogo langą taip pat galite iškviesti spustelėdami aktyvaus lakšto ąselę ir paspaudę klavišą Backspace.


tip

Spustelėjus klavišą Šalinti, turinys bus ištrintas neiškvietus dialogo lango ar formato pakeitimo.


tip

Pašalinti turinį ir formatus neiškvietę dialogo lango galite spustelėję mygtuką Iškirpti Standartinėje juostoje.


Pažymėtą sritį

Ši sritis vaizduoja parinktis turinio šalinimui.

Viską

Ištrina visą pažymėto langelių bloko turinį.

Tekstą

Pašalina visą tekstą. Formatai, formulės, skaičiai ir datos lieka nepaliesta.

Skaičius

Pašalina visus skaičius. Formatai ir formulės lieka nepakeisti.

Datą ir laiką

Pašalina visas datos ir laiko reikšmes. Formatai, tekstas, skaičiai ir formulės lieka nepakeista.

Formules

Pašalina visas formules. Tekstas, skaičiai, formatas, datos ir laikai lieka nepakeista.

Komentarus

Pašalina visus komentarus kurie buvo pridėti prie langelių. Visi likę elementai lieka nepakeisti.

Formatą

Pašalina visus formatus, pritaikytus langeliams. Visi langelių turiniai lieka nepakeisti.

Objektus

Pašalina visus objektus. Visi langelių turiniai lieka nepakeisti.

Paremkite mus!