Užpildyti atsitiktiniais skaičiais

Užpildyti langelių bloką atsitiktinai sugeneruotais skaičiais su norimais skirstiniais ir parametrais.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Užpildyti langelius → Atsitiktiniai skaičiai.


Duomenys

Langelių blokas

Apibrėžkite langelių bloką, kurį norite užpildyti atsitiktiniais skaičiais. Jei langelių blokas buvo pažymėtas ankščiau, jis bus rodomas čia.

Atsitiktinių skaičių generatorius

Skirstinys

Skirstinio funkcija atsitiktinių skaičių generatoriui.

Galimos skirstinio funkcijos ir jų parametrai yra

Skirstinys

Parametrai

Tolygusis

 • Minimumas:Minimali pavyzdžio reikšmė.

 • Maksimumas: Maksimali pavyzdžio reikšmė.

Tolygusis diskretusis

 • Minimumas:Minimali pavyzdžio reikšmė.

 • Maksimumas: Maksimali pavyzdžio reikšmė.

Normalusis

 • Vidurkis – normaliojo skirstinio vidurkis.

 • Standartinis nuokrypis: Normaliojo skirstinio standartinis nuokrypis.

Warning Icon

Sugeneruotų skaičių vidurkis ir standartinis nuokrypis gali būti nelygūs vidurkiui ir standartiniu nuokrypiui nurodytam dialogo lange.


Koši

 • Mediana: Duomenų arba vietovės parametrų mediana.

 • Sigma: Skalės parametras.

Warning Icon

Sugeneruotų skaičių mediana ir sigma gali neatitikti medianos ir sigmos, nurodytos dialogo lange.


Bernulio

 • p Reikšmė: Sėkmės tikimybė.

Binominis

 • p Reikšmė: Kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

 • Bandymų kiekis: Eksperimento bandymų kiekis.

Chi kvadratu

 • Nu Reikšmė: teigiamas sveikasis skaičius, nurodantis laisvės laipsnių skaičių.

Geometrinis

 • p Reikšmė: Kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

Neigiamas binominis

 • p Reikšmė: Kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

 • Bandymų kiekis: Eksperimento bandymų kiekis.


Parinktys

Pasirinkti pradinę reikšmę

Nustatyti atsitiktinių skaičių generatoriaus Pradinę reikšmę.

Pradinė reikšmė

Nustatykite reikšmę, jei norite sukurti atsitiktinių skaičių generatoriaus algoritmą. Ji naudojama atsitiktinių skaičių generatoriui kurti, kad būtų galima atkurti tą pačią pseudoatsitiktinių skaičių seka. Nurodykite teigiamą sveikąjį skaičių (1, 2, ...), kad būtų sukurta konkreti seka, arba palikite lauką tuščią, jei jums nereikia šios konkrečios funkcijos.

Apvalinti

Round the number to a given number of Decimal Places.

Dešimtainės skiltys

Dešimtainių skilčių kiekis sugeneruotose skaičiuose.

Paremkite mus!