Užpildymo sekos

Automatiškai generuojamos sekos su dialogo lange nurodytomis parinktimis. Nurodykite kryptį, padidėjimą, laiko vienetą ir sekos tipą.

Note Icon

Prieš užpildydami seką, pažymėkite langelių bloką.


Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteLakštas → Užpildyti langelius → Eilę


Jei norite automatiškai užpildyti seką, atsižvelgiant į nurodytas užbaigimo taisykles, pažymėkite žymimąjį langelį Automatinis užpildymas, Užpildyti seką dialogo lange.

Kryptis

Nurodo sekos kūrimo kryptį.

Žemyn

Pažymėtame langelių bloke esančiose stulpeliuose sukuria žemyn einančią seką, kuri tęsiasi iki galutinės reikšmės, reikšmę keičiant pagal pokytį.

Dešinėn

Pažymėtame langelių bloke esančiose eilutėse sukuria iš kairės į dešinę einančią seką, kuri tęsiasi iki galutinės reikšmės, reikšmę keičiant pagal pokytį.

Aukštyn

Pažymėtame langelių bloke esančiose stulpeliuose sukuria aukštyn einančią seką, kuri tęsiasi iki galutinės reikšmės, reikšmę keičiant pagal pokytį.

Kairėn

Pažymėtame langelių bloke esančiose eilutėse sukuria iš dešinės į kairę einančią seką, kuri tęsiasi iki galutinės reikšmės, reikšmę keičiant pagal pokytį.

Sekos tipas

Apibrėžkite sekos tipą, Pasirinkite Tiesinis, Auganti seka, Datos ir Automatinis užpildymas.

Tiesinė

Sukuria tiesinę skaičių seką priklausomai nuo nurodytos galutinės reikšmės ir pokyčio.

Geometrinė

Sukuria geometrinę skaičių progresiją priklausomai nuo nurodytos galutinės reikšmės ir pokyčio.

Data

Sukuria Datos seką priklausomai nuo nurodytos galutinės reikšmės ir pokyčio.

Automatinis užpildymas

Suformuoja seką tiesiai lakšte.Automatinio užpildymo funkcija atsižvelgia į pritaikytus sąrašus. Pavyzdžiui, jei įvesite Sausis į pirmą langelį, seka užpildoma, kaip apibrėžta → „LibreOffice “ skaičiuoklė → Trumpieji sąrašai.

Automatinis užpildymas bando užpildyti reikšmių sekas atsižvelgiant į nurodytą modelį. Seka 1,3,5 yra automatiškai užpildoma su reikšmėmis 7,9,11,13 ir t. t. Datos ir laiko sekos yra užpildomos atitinkamai; pavyzdžiui, po 01.01.99 ir 15.01.99 bus naudojamas 14 dienų intervalas.

Automatiškai nustatomi duomenys atsižvelgiant į gretimus langelius

Laiko vienetas

Šiame lauke galite apibrėžti norimą laiko vienetą. Šis laukas yra aktyvus tik jei buvo pasirinktas Datos Sekos tipas.

Diena

Naudojantis sekos tipu Data ir šiuo pasirinkimu, kuriant sekas bus naudojamos visos septynios savaitės dienos. Pokyčio vienetas yra diena.

Savaitės diena

Naudojantis sekos tipu Data ir šiuo pasirinkimu, kuriant sekas bus naudojamos tik penkios darbo dienos. Pokyčio vienetas yra diena.

Mėnuo

Naudojantis sekos tipu Data ir šiuo pasirinkimu kurkite sekas, kuriose Pokyčio vienetas yra mėnuo.

Metai

Naudojantis sekos tipu Data ir šiuo pasirinkimu kurkite sekas, kuriose Pokyčio vienetas yra metai.

Pradinė reikšmė

Nurodo pradinę sekos reikšmę. Naudokite skaičius, datą arba laiką.

Galutinė reikšmė

Nurodo galutinę sekos reikšmę. Naudokite skaičius, datą arba laiką.

Pokytis

Terminas „Pokytis“ žymi kiekį, kuriuo keisis norima reikšmė.Nurodo reikšmę, kuria keisis seka kiekviename žingsnelyje.Šis laukelis yra aktyvuotas tik jei Tiesinis, geometrinis arba datos sekos tipas yra pasirinktas.

Paremkite mus!