Fill Sheets

Patikslina lakštų arba langelių blokų perdavimo parametrus.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Sheets.


warning

Ši meniu komanda yra aktyvi tik tuo atveju, jei yra pažymėti bent du lakštai tam pačiam dokumente.


Jei norite pasirinkti keletą lakštų, spustelėdami kiekvieno lakšto ąselę laikykite nuspaudę arba Lyg2 klavišą.

Vietoj to, kad kopijuotumėte pasirinktą langelių bloką į iškarpinę, jūs galite filtruoti pasirinktą informaciją ir apskaičiuoti norimas reikšmes.

Lakštų užpildymas

Dialogo langas panašus į Įdėti kitaip langą, kur galite pasirinkti papildomas parinktis.

Paremkite mus!