Kairėn

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų stulpelių, dešiniojo langelių bloko langelio turiniu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Užpildyti langelius → Kairėn


Jei pažymėtas langelių blokas turi tik vieną eilutę, dešiniojo langelio turinys yra nukopijuojamas į visus likusius pažymėtus langelius. Jei pažymėtos kelios eilutės, visų eilučių dešiniųjų langelių turiniai yra nukopijuojami kairėn į visus likusius pažymėtus langelius.

Paremkite mus!