Fill Left

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų stulpelių, dešiniojo langelių bloko langelio turiniu.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

From toolbars:

Icon Fill Left

Fill Left


Jei pažymėtas langelių blokas turi tik vieną eilutę, dešiniojo langelio turinys yra nukopijuojamas į visus likusius pažymėtus langelius. Jei pažymėtos kelios eilutės, visų eilučių dešiniųjų langelių turiniai yra nukopijuojami kairėn į visus likusius pažymėtus langelius.

Paremkite mus!