Fill Right

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų stulpelių, kairiojo langelių bloko langelio turiniu.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

From toolbars:

Icon Fill Right

Fill Right


Jei pažymėtas langelių blokas turi tik vieną eilutę, kairiausiojo langelio turinys yra nukopijuojamas į visus likusius pažymėtus langelius. Jei pažymėtos kelios eilutės, visų eilučių kairiojo langelių turiniai yra nukopijuojami dešinėn į visus likusius pažymėtus langelius.

Paremkite mus!