Fill Down

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų eilučių, viršutinio langelių bloko langelio turiniu.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Down.

From toolbars:

Icon Fill Down

Fill Down

From the keyboard:

+ D


Jei pažymėtas langelių blokas turi tik vieną stulpelį, viršutinio langelio turinys yra nukopijuojamas į visus likusius pažymėtus langelius. Jei pažymėti keli stulpeliai, visų stulpelių viršutinių langelių turiniai yra nukopijuojami žemyn į visus likusius pažymėtus langelius.

Paremkite mus!