Žemyn

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų eilučių, viršutinio langelių bloko langelio turiniu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lakštas → Užpildyti langelius → Žemyn


Jei pažymėtas langelių blokas turi tik vieną stulpelį, viršutinio langelio turinys yra nukopijuojamas į visus likusius pažymėtus langelius. Jei pažymėti keli stulpeliai, visų stulpelių viršutinių langelių turiniai yra nukopijuojami žemyn į visus likusius pažymėtus langelius.

Paremkite mus!