Fill Cells

Automatiškai užpildo langelius norimu turiniu.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

PasirinkiteLakštas → Užpildyti langelius


Fill Down

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų eilučių, viršutinio langelių bloko langelio turiniu.

Fill Right

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų stulpelių, kairiojo langelių bloko langelio turiniu.

Fill Up

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų eilučių, apatinio langelių bloko langelio turiniu.

Fill Left

Užpildo pažymėtą langelių bloką, sudarytą bent iš dviejų stulpelių, dešiniojo langelių bloko langelio turiniu.

Fill Sheets

Patikslina lakštų arba langelių blokų perdavimo parametrus.

Fill Series

Automatiškai generuojamos sekos su dialogo lange nurodytomis parinktimis. Nurodykite kryptį, padidėjimą, laiko vienetą ir sekos tipą.

Fill Random Numbers

Užpildyti langelių bloką atsitiktinai sugeneruotais skaičiais su norimais skirstiniais ir parametrais.

Filling cells using context menus

You can reuse the values in the current column to fill the cell.

Paremkite mus!