Žalgiklis

Įjungia arba išjungia žvalgiklį.Žvalgiklio langas yra įtvirtinamas langas.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Žvalgiklis dokumentų peržiūrai

Jei norite atverti žvalgiklį, pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis.

Stulpelis

Įveskite stulpelio koordinatės raidę. Spustelėkite įvesties klavišą ir žymeklis bus perkeltas ant nurodyto stulpelio toje pačioje eilutėje.

Eilutė

Įveskite eilutės koordinatės skaičių. Spustelėkite įvesties klavišą ir žymeklis bus perkeltas ant nurodytos eilutės tame pačiame stulpelyje.

Duomenų sritis

Nurodo duomenų sritį, kurią žymi žymeklis.

piktograma

Duomenų sritis

Pradžia

Perkelia žymeklį į pirmutinį pasirinktos srities langelį, sritį galite paryškinti naudodamiesi mygtuku Duomenų sritis .

Piktograma

Pradžia

Pabaiga

Perkelia žymeklį į paskutinį pasirinktos srities langelį, sritį galite paryškinti naudodamiesi mygtuku Duomenų sritis .

Piktograma

Pabaiga

Perjungti

Pakeičia turinio režimą. Rodomi tik pasirinkti Žvalgiklio elementai ir jų dalys. Spustelėjus piktogramą dar kartą, vėl bus rodomi visi elementai.

piktograma

Perjungti

Turinys

Atveria/paslepia elementų turinį.

piktograma

Turinys

Scenarijai

Parodo visus galimus scenarijus. Du kartus spustelėkite scenarijų, kad jis būtų pritaikytas. Rezultatą matysite lakšte. Daugiau informacijos ieškokite Priemonės → Scenarijai.

piktograma

Scenarijai

Jei yra galimų scenarijų, spustelėdami dešinį pelės klavišą ant jų galite pamatyti šias komandas:

Šalinti

Ištrina pasirinktą scenarijų.

Savybės

Atveria dialogo langą Taisyti scenarijų, kuriame galite koreguoti scenarijaus savybes.

Tempimo veiksena

Spustelėjus tempimo veiksenos mygtuką atsivers papildomas tempimo veiksenos submeniu. Atsivėrusiame submeniu galite pasirinkti, kas atsitiks ištempus objektą iš žvalgiklio į dokumentą. Priklausomai nuo to, kokį režimą pasirinkote, pasikeis ir tempimo veiksenos mygtuko piktograma.

Piktograma

Tempimo veiksena

Įterpti hipersaitu

Tempiant objektą iš žvalgiklio į dokumentą bus įterptas hipersaitas į pasirinktą objektą. Vėliau galite spustelėti įterptą hipersaitą ir jūsų žymeklis bus nukeltas prie atitinkamo objekto.

Note Icon

Įterpę hipersaitą į atvertą dokumentą, išsaugokite dokumentą prieš naudodami hipersaitą.


Įterpti saitą

Tempiant objektą iš žvalgiklio į dokumentą bus įterptas saitas į pasirinktą objektą.

Įterpti kopiją

Tempiant objektą iš žvalgiklio į dokumentą bus įterpta objekto kopija.

Objektai

Rodo visus jūsų dokumento objektus.

Dokumentai

Rodo visus atvertus dokumentus.Jei norite pakeisti į kitą atvertą dokumentą, Žvalgiklyje spustelėkite norimo dokumento pavadinimą. Pavadinimo gale skliausteliuose nurodomas dokumento statusas (veikiamasis, neaktyvus). Į aktyvų dokumentą galite pereiti spustelėdami mygtuką Veikiamasis langas.

Paremkite mus!