Žalgiklis

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


Žvalgiklis dokumentų peržiūrai

Jei norite atverti žvalgiklį, pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis.

Stulpelis

Įveskite stulpelio koordinatės raidę. Spustelėkite įvesties klavišą ir žymeklis bus perkeltas ant nurodyto stulpelio toje pačioje eilutėje.

Eilutė

Įveskite eilutės koordinatės skaičių. Spustelėkite įvesties klavišą ir žymeklis bus perkeltas ant nurodytos eilutės tame pačiame stulpelyje.

Duomenų sritis

Nurodo duomenų sritį, kurią žymi žymeklis.

Icon

Duomenų sritis

Pradžia

Perkelia žymeklį į pirmutinį pasirinktos srities langelį, sritį galite paryškinti naudodamiesi mygtuku Duomenų sritis .

Icon Start

Pradžia

Pabaiga

Perkelia žymeklį į paskutinį pasirinktos srities langelį, sritį galite paryškinti naudodamiesi mygtuku Duomenų sritis .

Icon End

Pabaiga

Perjungti

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icon Toggle

Perjungti

Scenarijai

Parodo visus galimus scenarijus. Du kartus spustelėkite scenarijų, kad jis būtų pritaikytas. Rezultatą matysite lakšte. Daugiau informacijos ieškokite Priemonės → Scenarijai.

Icon Scenarios

Scenarijai

Jei yra galimų scenarijų, spustelėdami dešinį pelės klavišą ant jų galite pamatyti šias komandas:

Šalinti

Ištrina pasirinktą scenarijų.

Savybės

Atveria dialogo langą Taisyti scenarijų, kuriame galite koreguoti scenarijaus savybes.

Tempimo veiksena

Spustelėjus tempimo veiksenos mygtuką atsivers papildomas tempimo veiksenos submeniu. Atsivėrusiame submeniu galite pasirinkti, kas atsitiks ištempus objektą iš žvalgiklio į dokumentą. Priklausomai nuo to, kokį režimą pasirinkote, pasikeis ir tempimo veiksenos mygtuko piktograma.

Icon Drag Mode

Tempimo veiksena

Įterpti hipersaitu

Tempiant objektą iš žvalgiklio į dokumentą bus įterptas hipersaitas į pasirinktą objektą. Vėliau galite spustelėti įterptą hipersaitą ir jūsų žymeklis bus nukeltas prie atitinkamo objekto.

note

Įterpę hipersaitą į atvertą dokumentą, išsaugokite dokumentą prieš naudodami hipersaitą.


Įterpti saitą

Tempiant objektą iš žvalgiklio į dokumentą bus įterptas saitas į pasirinktą objektą.

Įterpti kopiją

Tempiant objektą iš žvalgiklio į dokumentą bus įterpta objekto kopija.

Objektai

Rodo visus jūsų dokumento objektus.

Dokumentai

Rodo visus atvertus dokumentus.Jei norite pakeisti į kitą atvertą dokumentą, Žvalgiklyje spustelėkite norimo dokumento pavadinimą. Pavadinimo gale skliausteliuose nurodomas dokumento statusas (veikiamasis, neaktyvus). Į aktyvų dokumentą galite pereiti spustelėdami mygtuką Veikiamasis langas.

Paremkite mus!