Spaudinio peržiūra

Atveria arba užveria spaudinio peržiūrą.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Meniu Failas → Spaudinio peržiūra.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Saudinio peržiūra


Spustelėdami ant piktogramų Spaudinio peržiūros juostoje galite judėti tarp peržiūrimų dokumento lapų arba atspausdinti dokumentą.

Taip pat tarp dokumento lapų galite judėti spustelėdami klavišus +Psl. aukš. ir +Psl. žem..

Note Icon

Esant spaudinio peržiūros veiksenai, dokumento taisyti negalima.


Paremkite mus!