Spaudinio peržiūra

Atveria arba užveria spaudinio peržiūrą.

Jei norite tai atlikti…

Meniu Failas → Spaudinio peržiūra.

Piktograma „Spaudinio peržiūra“

Saudinio peržiūra


Spustelėdami ant piktogramų Spaudinio peržiūros juostoje galite judėti tarp peržiūrimų dokumento lapų arba atspausdinti dokumentą.

Taip pat tarp dokumento lapų galite judėti spustelėdami klavišus +Psl. aukš. ir +Psl. žem..

Note Icon

Esant spaudinio peržiūros veiksenai, dokumento taisyti negalima.


Paremkite mus!