Meniu „Duomenys“

Pasirinkite Duomenys → Tekstas į skiltis

Pasirinkite Duomenys → Srities apibrėžimas

Pasirinkite Duomenys → Srities žymėjimas

Pasirinkite Duomenys → Rikiuoti

Pasirinkite Duomenys → Rikiuoti didėjančiai

Pasirinkite Duomenys → Rikiuoti mažėjančiai

Atverkite lango kortelęDuomenys → Rikiuoti → Rikiavimo kriterijai

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite

Rikiuoti didėjančiai

Rikiuoti didėjančiai

Rikiuoti mažėjančiai

Rikiuoti mažėjančiai

Atverkite lango kortelę Duomenys → Rikiuoti → Parinktys

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų.

Pasirinkite Duomenys → Automatinis filtras

Priemonių juostoje arba Lentelės duomenų juostoje spustelėkite

piktogramą

Automatinis filtras

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Papildomas filtras

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Įprastas filtras → Parinktys

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Papildomas filtras → Parinktys

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Atstatyti filtrą.

Lentelės duomenų juostoje, spustelėkite Atstatyti filtrą arba rikiavimą.

Piktograma

Atstatyti filtravimą ir rikiavimą

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Slėpti automatinį filtrą

Pasirinkite Duomenys → Daliniai rezultatai

Pasirinkite Duomenys → Daliniai rezultatai → 1-oji, 2-oji, 3-oji grupė

Pasirinkite Duomenys → Daliniai rezultatai → Parinktys

Pasirinkite Duomenys → Tikrinimas

Atverkite lango kortelę pasirinkę Duomenys → Tikrinimas → Kriterijai

Atverkite lango kortelę pasirinkę Duomenys → Tikrinimas → Įvesties informacija

Atverkite lango kortelę pasirinkę Duomenys → Tikrinimas → Klaidos pranešimas

Pasirinkite Duomenys → Kartotinės operacijos

Pasirinkite Duomenys → Suderinti

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Slėpti išsamią peržiūrą

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Rodyti išsamiai

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir Struktūra → Grupuoti.

F12

Priemonių juostoje spustelėkite

piktogramą

Grupuoti

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Iš grupuoti

+F12

Priemonių juostoje spustelėkite

piktogramą

Išgrupuoti

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Automatinė struktūra

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Šalinti struktūrą

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Rodyti išsamiai (Kaip kurioms suvestinėms lentelėms)

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti, atsivėrusiame dialogo lange Šaltinio parinkimas pasirinkite parinktį Duomenų šaltinis, užregistruotas „LibreOffice“.

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti ir atsivėrusiame dialogo lange Šaltinio parinktys pasirinkite parinktį Šiuo metu pažymėta sritis.

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti, atsivėrusiame dialogo lange Šaltinio parinktys pasirinkite parinktį Duomenų šaltinis, registruotojas „LibreOffice“, ir spustelėkite mygtuką Gerai, kad atsivertų Duomenų šaltinio pasirinkimo dialogo langas.

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Atnaujinti

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Šalinti

Pasirinkite Duomenys → Atnaujinti sritį

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Grupuoti

Paremkite mus!