Priemonių juosta

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Susekite argumentus

Shift+F9

Meniu Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Atsisakyti argumentų susekimo

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Susekti priklausomybes

Lyg2+F5

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Atsisakyti priklausomybių susekimo

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Šalinti visus langelio pėdsakus

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Aptikti klaidą

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Užpildymo veiksena

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Pažymėti neteisingus duomenys

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Atnaujinti pėdsakus

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Automatinis atnaujinimas

Pasirinkite Priemonės → Sprendiklis

Pasirinkite Priemonės → Sprendiklis

Pasirinkite Priemonės → Sprendiklis ir spustelėkite Parinkčių mygtukas

Pasirinkite Priemonės → Scenarijai

Choose Tools - Forms.

Choose Tools - Share Spreadsheet

Pasirinkite Priemonės → Apsaugoti lakštą

Pasirinite Priemonės → Apsaugoti lakštą.

Pasirinkite Duomenys → Skaičiavimas → Perskaičiuoti

Press F9

Pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Formulė.

Choose Data - Calculate - Recalculate hard.

Press Shift++F9

Select a formula cell or a formula cell range and choose Data - Calculate - Formula to values

Pasirinkite Duomenys → Skaičiuoti → Perskaičiuoti

Pasirinkite Priemonės → Automatinė įvestis

Paremkite mus!