Meniu „Formatas“

Pasirinkite Formatas → Langeliai.

Spustelėkite +1.

PasirinkiteFormatas → Langeliai → Langelio apsaugatab.

PasirinkiteFormatas → Eilutės

PasirinkiteFormatas → Eilutės → Optimalus aukštis

PasirinkiteFormatas → Eilutės → Slėpti.

PasirinkiteFormatas → Stulpeliai→ Slėpti.

Pasirinkite Lakštas → Šalinti lakštą

PasirinkiteFormatas → Eilutės → Rodyti

PasirinkiteFormatas → Stulpeliai→ Rodyti.

PasirinkiteFormatas → Stulpeliai.

PasirinkiteFormatas → Stulpeliai→ Optimalus plotis.

Du kartus spustelėkite stulpelių antraštėje, dešinėje esantį stulpelių skirtuką.

Pasirinkite Lakštas

Pasirinkite Lakštas → Pervadinti lakštą.

Pasirinkite Lakštas → Rodyti lakštą

Pasirinkite Formatas → Puslapis

Pasirinkite kortelę Formatas → Puslapis → Lakštas

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Nurodyti sritį.

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Pridėti

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis →Valyti

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis

Pasirinkite Formatas – Automatinis stiliaus formatavimas.

Priemonių juostoje spustelėkite

Automatinio stiliaus formatavimo piktogramą

Automatinis formatavimas

Pasirinkite Formatas → Sąlyginis.

Paremkite mus!