Meniu „Įterpimas“

Pasirinkite Lakštas → Įterpti langelį.

Pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → mygtukus Langelio įterpimas:

Piktograma

Langelių įterpimas

Piktograma

Įterpti langelius žemiau

Piktograma

Įterpti langelius dešiniau

Piktograma

Įterpti eilutes

Piktograma

Įterpti stulpelius

Pasirinkite Lakštas → Įterpri lakštą.

Pasirinkite Lakštas → Įterpti lakštą iš failo.

Pasirinkite Įterpimas → Funkcija.

+F2

Formulių juostoje spustelėkite

Piktograma

Funkcijos vediklis

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Duomenų bazės

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Datos ir laiko

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Finansinės

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Informacinės

Įterpimas → Funkcija → kategorija Loginis

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Matematinės

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Masyvo

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Statistinės

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Teksto

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Skaičiuoklės

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Papildinys

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Papildinys

Pasirinkite Įterpimas → Pavadinta sritis arba reiškinys.

Choose Sheet - External Links.

Pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys arba reiškiniai.

+F3

Pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys arba reiškiniai → Įterpti.

Pasirinkite Lakštas → Pavadinti sritys arba reiškiniai → Kurti.

Pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys ir reiškiniai → Žymės.

Paremkite mus!