UNO Objects, Functions and Services

Unifikuotų objekto tinklo funkcijos, objektai ir paslaugos.

LibreOffice Global Objects

StarDesktop objektas

Objektas StarDesktop reiškia „LibreOffice“ programą. Kai kurias įprastas programas ar vartotojo sąsajos objektus, pvz., dabartinį langą, galima naudoti naudojant StarDesktop.

GetDefaultContext funkcija

Grąžina numatytąjį proceso paslaugų gamyklos kontekstą, jei toks yra, kitu atveju grąžina nulinę nuorodą.

GetProcessServiceManager funkcija

Grąžina ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries objektas

DialogLibraries objektas

ThisComponent objektas

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoDialog funkcija

Sukuria „Basic Uno“ objektą, kuris nurodo „Uno“ dialogo valdiklį vykdant „Basic“ programą.

CreateUnoListener Function

Sukuria klausytojo egzempliorių.

CreateUnoService funkcija

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Function

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

CreateUnoStruct funkcija

Sukuria „Uno“ struktūros tipo egzempliorių.

CreateUnoValue funkcija

Grąžina objektą, kuris reiškia griežtai įvestą reikšmę, nurodant „Uno“ tipo sistemą.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

HasUnoInterfaces funkcija

Testuoja, ar „Basic Uno“ objektas palaiko tam tikras „Uno“ sąsajas.

IsUnoStruct funkcija

Grąžina „True“, jei nurodytas objektas yra „Uno“ struktūros.

CreateObject Function

Sukuria UNO objektą. „Windows“ sistemoje taip pat galite sukurti OLE objektus.

Å is metodas sukuria tipo, kuris perduodamas kaip parametras, egzempliorius.

note

„LibreOffice“ pateikia taikomųjų programų sąsają (API), kuri leidžia valdyti komponentus „LibreOffice“ su skirtingomis programavimo kalbomis, naudojant „LibreOffice“ programinės įrangos kūrimo rinkinį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „LibreOffice“ API ir programinės įrangos kūrimo rinkinį, apsilankykite https: //api.libreoffice .org


Paremkite mus!