UNO objektai, Funkcijos ir paslaugos

Unifikuotų objekto tinklo funkcijos, objektai ir paslaugos.

LibreOffice Global Objects

StarDesktop objektas

Objektas StarDesktop reiškia „LibreOffice“ programą. Kai kurias įprastas programas ar vartotojo sąsajos objektus, pvz., dabartinį langą, galima naudoti naudojant StarDesktop.

GetDefaultContext funkcija

Grąžina numatytąjį proceso paslaugų gamyklos kontekstą, jei toks yra, kitu atveju grąžina nulinę nuorodą.

GetProcessServiceManager funkcija

Grąžina ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

Norėdami tvarkyti asmeninius ar bendrinamus bibliotekos konteinerius (LibreOffice makrokomandos arba Mano makrokomandos) dokumente, naudokite specifikatorių GlobalScope.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries objektas

DialogLibraries objektas

ThisComponent objektas

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoStruct funkcija

Sukuria „Uno“ struktūros tipo egzempliorių.

CreateUnoService funkcija

Pateikiama „Uno“ paslauga naudojant „ProcessServiceManager“.

CreateUnoDialog funkcija

Sukuria „Basic Uno“ objektą, kuris nurodo „Uno“ dialogo valdiklį vykdant „Basic“ programą.

CreateUnoListener funkcija

Sukuria klausytojo egzempliorių.

CreateUnoValue funkcija

Grąžina objektą, kuris reiškia griežtai įvestą reikšmę, nurodant „Uno“ tipo sistemą.

CreateObject funkcija

Sukuria UNO objektą. „Windows“ sistemoje taip pat galite sukurti OLE objektus.

Šis metodas sukuria tipo, kuris perduodamas kaip parametras, egzempliorius.

EqualUnoObjects funkcija

Grąžina „True“, jei du nurodyti „Basic Uno“ objektai atspindi tą patį „Uno“ objekto egzempliorių.

CreateUnoService funkcija

Pateikiama „Uno“ paslauga naudojant „ProcessServiceManager“.

HasUnoInterfaces funkcija

Testuoja, ar „Basic Uno“ objektas palaiko tam tikras „Uno“ sąsajas.

IsUnoStruct funkcija

Grąžina „True“, jei nurodytas objektas yra „Uno“ struktūros.

note

„LibreOffice“ pateikia taikomųjų programų sąsają (API), kuri leidžia valdyti komponentus „LibreOffice“ su skirtingomis programavimo kalbomis, naudojant „LibreOffice“ programinės įrangos kūrimo rinkinį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „LibreOffice“ API ir programinės įrangos kūrimo rinkinį, apsilankykite https: //api.libreoffice .org


Paremkite mus!