Išskirtinės VBA funkcijos ir sakiniai

„LibreOffice Basic“ prideda šį funkcijų rinkinį, kai įgalinamas VBA palaikymas.

Šios išskirtinės VBA funkcijos įgalinamos, kai sakinys Parinktis VBASupport 1 dedamas prieš pirmąjį „LibreOffice Basic“ modulio makrokomandą.

VBA sakiniai

ClassModule parinkties sakinys

Nurodo, kad modulis yra klasės modulis, kuriame yra nariai, ypatybės, procedūros ir funkcijos.

Pasirinktinis VBASupport sakinys

Nurodo, kad „% PRODUCTNAME Basic“ palaikys kai kuriuos VBA sakinius, funkcijas ir objektus.

Išvardijimų sakinys [VBA]

Aprašykite išvardijimų arba UNO konstantų grupes. Išvardijimas yra reikšmių sąrašas, palengvinantis programavimą ir kodo logikos sandarą.

Teksto funkcijos

AscW Function [VBA]

Grąžina pirmojo simbolio eilutės reiškinyje unikodo reikšmę.

ChrW Function [VBA]

Grąžina unikodo simbolį, kuris atitinka nurodytą simbolio kodą.

InStrRev funkcija [VBA]

Grąžina eilutės poziciją kitoje eilutėje, pradedant nuo dešinės eilutės pusės.

StrReverse funkcija [VBA]

Grąžina eilutę su atvirkštine simbolių tvarka.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Finansinės funkcijos

DDB funkcija [VBA]

Apskaičiuoja turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį taikant aritmetinio mažėjimo metodą.

FV funkcija [VBA]

Grąžina periodinių investicijų laukiamą vertę su pastoviomis įmokomis ir pastovia palūkanų norma (Būsima vertė).

IPmt funkcija [VBA]

Apskaičiuoja periodinį investicijos nuvertėjimas su reguliariais mokėjimais ir pastovia palūkanų norma.

IRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja vidinę investicijų grąžos normą.

MIRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja modifikuotą investicijų serijos vidinę grąžos normą.

NPer funkcija [VBA]

Skaičiuoja paskolos ar investicijos laikotarpių skaičių.

NPV funkcija [VBA]

Apskaičiuoja grynąją dabartinę investicijos vertę, atsižvelgiant į pateiktą nuolaidos normą, indėlių ir atsiėmimų seriją.

Pmt funkcija [VBA]

Skaičiuoja nuolatinius periodinius mokėjimus už paskolą ar investicijas.

PPmt funkcija [VBA]

Grąžina duoto laikotarpio indėlio su reguliariomis išmokomis ir pastovia palūkanų norma išmokos sumą.

PV funkcija [VBA]

Grąžina dabartinę investicijų, gautų iš reguliarių mokėjimų, vertę.

Rate funkcija [VBA]

Grąžina paskolos ar investicijos palūkanų normą.

SLN funkcija [VBA]

Grąžina vieno laikotarpio turto tiesinį nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimo suma nusidėvėjimo laikotarpiu yra konstanta.

SYD grąžina [VBA]

Pateikia aritmetiškai mažėjantį nusidėvėjimo koeficientą.

Datos ir laiko funkcijos

FormatDateTime funkcija [VBA]

Taiko datos ir (arba) laiko formatą datos išraiškai ir grąžina rezultatą eilute.

Mėnesio_pavadinimo funkcija[VBA]

Funkcija „Mėnesio_pavadinimas“ grąžina lokalizuotą nurodyto mėnesio mėnesio pavadinimą.

WeekdayName funkcija [VBA]

Funkcija „WeekdayName“ grąžina nurodytos savaitės dienos savaitės pavadinimą.

Įvedimo bei išvedimo funkcijos

Input Function [VBA]

Grąžina atvirą įvesties arba dvejetainio failo srautą (eilutę).

Matematinės funkcijos

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

FormatNumber [VBA]

Grąžina eilutę, kurioje skaitiniam reiškiniui taikomas skaičių formatavimas.

„Partition“ funkcija [VBA]

Pateikia eilutę, nurodančią skaičiaus atsiradimo vietą nurodytoje diapazonų serijoje.

Objekto savybės ir metodai

Err ojektas [VBA]

Naudokite objektą VBA Err, kad rastumėte arba apdorotumėte vykdymo klaidas.

Paremkite mus!