Išskirtinės VBA funkcijos ir sakiniai

„LibreOffice Basic“ prideda šį funkcijų rinkinį, kai įgalinamas VBA palaikymas.

Šios išskirtinės VBA funkcijos įgalinamos, kai sakinys Parinktis VBASupport 1 dedamas prieš pirmąjį „LibreOffice Basic“ modulio makrokomandą.

VBA sakiniai

ClassModule parinkties sakinys

Nurodo, kad modulis yra klasės modulis, kuriame yra nariai, ypatybės, procedūros ir funkcijos.

Pasirinktinis VBASupport sakinys

Nurodo, kad „LibreOffice Basic“ palaikys kai kuriuos VBA sakinius, funkcijas ir objektus.

Išvardijimų sakinys [VBA]

Aprašykite išvardijimų arba UNO konstantų grupes. Išvardijimas yra reikšmių sąrašas, palengvinantis programavimą ir kodo logikos sandarą.

Teksto funkcijos

AscW Function [VBA]

Grąžina pirmojo simbolio eilutės reiškinyje unikodo reikšmę.

ChrW Function [VBA]

Grąžina unikodo simbolį, kuris atitinka nurodytą simbolio kodą.

InStrRev funkcija [VBA]

Grąžina eilutės poziciją kitoje eilutėje, pradedant nuo dešinės eilutės pusės.

StrReverse funkcija [VBA]

Grąžina eilutę su atvirkštine simbolių tvarka.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Finansinės funkcijos

DDB funkcija [VBA]

Apskaičiuoja turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį taikant aritmetinio mažėjimo metodą.

FV funkcija [VBA]

Grąžina periodinių investicijų laukiamą vertę su pastoviomis įmokomis ir pastovia palūkanų norma (Būsima vertė).

IPmt funkcija [VBA]

Apskaičiuoja periodinį investicijos nuvertėjimas su reguliariais mokėjimais ir pastovia palūkanų norma.

IRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja vidinę investicijų grąžos normą.

MIRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja modifikuotą investicijų serijos vidinę grąžos normą.

NPer funkcija [VBA]

Skaičiuoja paskolos ar investicijos laikotarpių skaičių.

NPV funkcija [VBA]

Apskaičiuoja grynąją dabartinę investicijos vertę, atsižvelgiant į pateiktą nuolaidos normą, indėlių ir atsiėmimų seriją.

Pmt funkcija [VBA]

Skaičiuoja nuolatinius periodinius mokėjimus už paskolą ar investicijas.

PPmt funkcija [VBA]

Grąžina duoto laikotarpio indėlio su reguliariomis išmokomis ir pastovia palūkanų norma išmokos sumą.

PV funkcija [VBA]

Grąžina dabartinę investicijų, gautų iš reguliarių mokėjimų, vertę.

Rate funkcija [VBA]

Grąžina paskolos ar investicijos palūkanų normą.

SLN funkcija [VBA]

Grąžina vieno laikotarpio turto tiesinį nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimo suma nusidėvėjimo laikotarpiu yra konstanta.

SYD grąžina [VBA]

Pateikia aritmetiškai mažėjantį nusidėvėjimo koeficientą.

Datos ir laiko funkcijos

FormatDateTime funkcija [VBA]

Taiko datos ir (arba) laiko formatą datos išraiškai ir grąžina rezultatą eilute.

Mėnesio_pavadinimo funkcija[VBA]

Funkcija „Mėnesio_pavadinimas“ grąžina lokalizuotą nurodyto mėnesio mėnesio pavadinimą.

WeekdayName funkcija [VBA]

Funkcija „WeekdayName“ grąžina nurodytos savaitės dienos savaitės pavadinimą.

Įvedimo bei išvedimo funkcijos

Input Function [VBA]

Grąžina atvirą įvesties arba dvejetainio failo srautą (eilutę).

Matematinės funkcijos

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

FormatNumber [VBA]

Grąžina eilutę, kurioje skaitiniam reiškiniui taikomas skaičių formatavimas.

FormatPercent [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression. A percent sign is appended to the returned string.

„Partition“ funkcija [VBA]

Pateikia eilutę, nurodančią skaičiaus atsiradimo vietą nurodytoje diapazonų serijoje.

Objekto savybės ir metodai

Err ojektas [VBA]

Naudokite objektą VBA Err, kad rastumėte arba apdorotumėte vykdymo klaidas.

Paremkite mus!