„Partition“ funkcija [VBA]

Pateikia eilutę, nurodančią skaičiaus atsiradimo vietą nurodytoje diapazonų serijoje.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:

Partition( Number, Start, Stop, Interval)

Grąžinimo reikšmė:

String

Parametrai:

Skaičius: Privaloma. Apibrėžiamas padalijimų skaičius.

Start: Privaloma. Sveikasis skaičius, apibrėžiantis apatinę skaičių diapazono reikšmę.

Stop: Required. An integer number defining the highest value of the range.

Interval: Required. An integer number that specifies the size of the partitions within the range of numbers (between Start and Stop).

Pavyzdys:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 skaičiaus 20 pasirodymas intervale: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print "20:20 skaičiaus 20 pasirodymas intervale: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: skaičiaus 120 pasirodymas intervale: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 skaičus -5 pasirodo intervale: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 skaičus 2 pasirodo intervale: " & retStr
    End Sub
  

Paremkite mus!