Sintaksės fragmentai

„LibreOffice Basic“ sintaksės fragmentai.

argumentų fragmentas

argumentų fragmentas


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Parametrai

Pasirenkama: Argumentas neprivalomas.

ByRef: Argumentas perduodamas nuoroda. ByRef yra numatytasis.

ByVal: Argumentas perduodamas reikšme. Kviečiančioji paprogramė gali modifikuoti jo reikšmę.

char: Simbolinio tipo apibrėžimas.

tipo vardas: Paprastojo duomenų tipo vardas. Bibliotekos ar modulio apibrėžti tipai taip pat gali būti specifikuojami.

= reiškinys: Nurodykite numatytąją argumento reikšmę, atitinkančią apibrėžtą tipą.Optional būtina nurodyti kiekvienam argumentui parenkant numatytąją reikšmę.

ParamArray: Naudokite ParamArray, kai parametrų skaičius nenusakytas. Pavyzdys yra „Calc“ vartotojo aprašyta funkcija. Naudojamas ParamArray turi būti taikomas paskutiniam paprogramės argumentui.

tip

NaudojantParamArray arba = reiškinys būtina modulyje prieš vykdomos programos kodą įdėti Parinkties suderinamumas.


warning

Kai naudojama Option VBASupport 1 Pasirinktinai, tai argumentai, neturintys numatytųjų reikšmių, (= expression) inicinializuojami pagal jų duomenų tipą, išskyrus esant Variantas.


masyvo fragmentas

masyvo fragmentas


   ( [[start To] end], .. )
  

Parametrai

pradžia: Apatinis ribos rėžis.

pabaiga: Viršutinis ribos rėžis.

Keli masyvo matmenys skiriami kableliu (,).

tipo vardo fragmentas

paprastųjų duomenų tipų fragmentas


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

simbolio fragmentas

simbolinio tipo apibrėžimas


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Paremkite mus!