Išvardijimų sakinys [VBA]

Aprašykite išvardijimų arba UNO konstantų grupes. Išvardijimas yra reikšmių sąrašas, palengvinantis programavimą ir kodo logikos sandarą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:

Išvardijimų sintaksė


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametrai:

Išvardijinų sąraše surašykite reikšmes, kurios logiškai susijusios viena su kita.

Pavyzdys:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Išvardijamos reikšmės pateikiamos Ilgasis duomenų tipui. Pagrindinės funkcijos viešai prieina prie išvardijimų. Išvardijimų vardai ir reikšmių pavadinimai bibliotekoje ir moduliuose turi būti unikalūs.


Naudojimas:

Rodyti „WindowManager“ sugrupuotas konstantų reikšmės:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Išvardijimai gali būti išplėsti į kitus duomenų tipus naudojant Tipo sakinys apibrėžimą. Kreipinys iš „Basic“ į „Python“ skriptus iliustruoja šį mechanizmą.


Const sakinys, konstantos

Sakinys Parinktis „VBASupport“

With sakinys

Paremkite mus!