Suderinamumo parinkties sakinys

Suderinamumo parinktis įjungia modulio lygiu suderinamą su VBA „Basic Compiler“ būseną.

warning

Šis sakinys turi būti pridėtas prieš vykdomą programos kodą modulyje.


note

Funkcija CompatibilityMode() valdo vykdymo būseną ir turi įtakos visam kodui, vykdomam nustačius arba atnaujinus būseną.


Ši parinktis gali paveikti arba padėti tokiose situacijose:

note

Suderinamumo parinktis reikalinga koduojant klasės modulius.


Sintaksė:

Option Compatible

Pavyzdys:

Specialieji simboliai kaip identifikatoriai


    Option Compatible
    ' Naudojant šią parinktį kodas tinkamai veikia, kitaip jis iššaukia kompiliavimo klaidą
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Sakinys VBAsupport 1 parinktis nustato sakinį Suderinamumo parinktis automatiškai.


Kintamųjų galiojimo srities modifikacija Naudojant procedūras ir funkcijas taikant CompatibilityMode() funkciją.

Nuoroda į Operacinės sistemos identifikavimas ir Informacijos sesija esant paprastiems pavyzdžiams arba Access2Base shared Basic library esant kitos klasės pavyzdžiams, kai naudojama Suderinamumo būsena kompiliatoriaus būsena.

Paremkite mus!