CompatibilityMode() funkcija

CompatibilityMode() funkcija kontroliuoja vykdymo laiko būseną ir veikia visą kodą, vykdomą atnaujinus būseną.

warning

Naudokite šią funkciją atsargiai, apsiribokite, pavyzdžiui, dokumentų konvertavimu.


note

Compatible parinktis įjungia VBA suderinamumą modulio lygiu „LibreOffice Basic“ interpretatoriui.


Ši funkcija gali paveikti arba padėti šiose situacijose:

note

CompatibilityMode() funkcijos gali būti privalomos, kai yra Compatible paskirtis arba VBASupport paskirtis kompiliatoriaus būsenos.


Sintaksė:

CompatibilityMode(True | False)

Pavyzdys:

Pateikiama NOT tuščias katalogas iš file:///home/me/Test


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

Naudojant CompatibilityMode( true ) programa sukelia klaidą, kitaip „Test“ katalogas ir visas jo turinys ištrinamas.

Pavyzdys:

Modifikuojant Dir elgesį


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Taip pat rodo normalius failus
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Nuoroda į Operacinės sistemos identifikavimas ir Informacijos sesija esant Compatible paskirtis paprastiems pavyzdžiams, arba Access2Base shared Basic library esant kitos klasės pavyzdžiams, kai naudojama Option Compatible kompiliatoriaus būsena.

Kintamųjų srities modifikacija Naudojant procedūras ir funkcijas taikant CompatibilityMode() funkciją.

Paremkite mus!