Makrokomanda

Pasirinkite makrokomandą, kurią norite vykdyti, kai pasirenkamas grafikos, rėmelio ar OLE objektas. Priklausomai nuo pasirinktojo objekto, funkcija yra arba dialogo lango Objektas kortelėje Makrokomanda, arba dialogo lange Priskirti makrokomandą.

Įvykis

Išvardija įvykius, susijusius su makrokomandomis, kurios šiuo metu priskiriamos pasirinktam objektui.

Šioje lentelėje aprašomos makrokomandos ir įvykiai, kuriuos galima susieti su jūsų dokumento objektais:

Įvykis

Įvykio priežastis

OLE objektas

Paveikslas

Rėmelis

Autotekstas

Jautrios paveikslo sritys

Hipersaitas

Objekto spustelėjimas

Pažymėtas objektas.

Pelės žymeklis virš objekto

Pelės žymeklis užvedamas virš objekto.

Hipersaito aktyvinimas

Spustelimas objektui priskirtas hipersaitas.

Pelės žymeklis palieka objektą

Pelės žymeklis išeina už objekto ribų.

Sėkmingas paveikslo įkėlimas

Paveikslai įkelti sėkmingai.

Paveikslų įkėlimas nutrauktas

Vartotojas sustabdo paveikslų įkėlimą (pavyzdžiui, atsisiųsdamas puslapį).

Paveikslų įkėlimas sugadintas

Paveikslai nebuvo sėkmingai įkelti, pavyzdžiui, jei paveikslai nebuvo rasti.

Raidžių ir skaitmenų įvedimas

Tekstas įvedamas iš klaviatūros.

Neraidinių ir neskaitinių rašmenų įvedimas

Nespausdinami simboliai įvedami iš klaviatūros, pavyzdžiui, skirtukai ir eilučių pertraukėlės.

Rėmelio dydžio keitimas

Rėmelio dydis keičiamas pele.

Rėmelio perkėlimas

Rėmelis perkeliamas pele.

Prieš įterpiant autotekstą

Prieš įterpiant teksto bloką.

Įterpus autotekstą

Įterpus teksto bloką.


Makrokomandos

Pasirinkite makrokomandą, kurią norite vykdyti įvykus pasirinktam įvykiui.

Rėmeliai leidžia susieti įvykius su funkcija, kad pastaroji galėtų nustatyti, ar ji apdoroja įvykį, ar tai daro „LibreOffice Writer“.

Kategorija

Pateikia atvertus „LibreOffice“ dokumentus ir programas. Spustelėkite vietos, kurioje norite įrašyti makrokomandas, pavadinimą.

Makrokomandos pavadinimas

Čia išvardijamos galimos makrokomandos. Spustelėkite makrokomandą, kurią norite priskirti pasirinktam objektui.

Priskirti

Priskiria pasirinktą makrokomandą nurodytam įvykiui. Priskirtos makrokomandos įrašai nustatomi po įvykio.

Šalinti

Pašalina pasirinktam elementui priskirtą makrokomandą.

Makrokomandų pasirinkimas

Pasirinkite makrokomandą, kurią norite priskirti.

Paremkite mus!