FormatNumber [VBA]

Grąžina eilutę, kurioje skaitiniam reiškiniui taikomas skaičių formatavimas.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Grąžinimo reikšmė:

String

Parametrai:

expression: Required. A numeric expression to be formatted. If expression is a string, then the decimal and thousands separator need to be localized.

numDigitsAfterDecimal: Pasirinktinai. Skaitinė reikšmė, nurodanti skaitmenų skaičių, kuris turėtų būti rodomas po kablelio. Jei reikšmė nenurodyta, numatytoji reikšmė yra -1 ir tai reiškia, kad turi būti naudojami numatytieji vartotojo sąsajos lokalės nustatymai.

includeLeadingDigit: Pasirinktinai. vbTriState išvardijimų reikšmė, nurodanti, ar trupmeninėms reikšmėms turėtų būti rodomas nereikšminis nulis.

neigiamiems skaičiams naudokite skliaustus: Pasirinktinai. vbTriState Išvardijimų reikšmė, nurodanti, ar neigiami skaičiai turi būti suskliausti. e

groupDigits: Pasirinktinai. vbTriState išvardijimų reikšmė, nurodanti skaičių grupavimui (tūkstančių vienetais ir kt.), naudojant grupės skirtuką, nurodytą sistemos regioniniuose nustatymuose.

Klaidos kodai:

13 Nesuderintas duomenų tipas

Pavyzdys:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Paremkite mus!