Round funkcija [VBA]

Funkcija Round pateikia skaičių, suapvalintą iki nurodyto skaitmenų skaičiaus.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

reiškinys: Privaloma. Skaitinis reiškinys, kuris turi būti suapvalintas.

dešimtainių pozicijų skaičius: Pasirinktinai. Nurodo, kiek dešimtainio skaičiaus pozicijų įtraukiama apvalinant. Numatytoji reikšmė yra 0.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Paremkite mus!