Įvesties funkcija [VBA]

Grąžina atvirą įvesties arba dvejetainio failo srautą (eilutę).

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Grąžinimo reikšmė:

String

Parametrai:

Skaičius: būtinas. Skaitinis reiškinys, nurodantis grąžintinų simbolių skaičių.

#: Pasirinktinai.

Failo numeris: Būtinas. Bet kuris galiojantis failo numeris.

Klaidos kodai:

6 Perpildymas

52 neteisingas failo pavadinimas arba failo numeris

62 Skaitymas viršiją EOF

Pavyzdys:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
     Dim MyData
     Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
     Do While Not EOF(1)
     MyData = Input(1, #1)
     Print MyData
     Loop
     Close #1
    End Sub
  

Paremkite mus!