Mėnesio_pavadinimo funkcija[VBA]

Funkcija „Mėnesio_pavadinimas“ grąžina lokalizuotą nurodyto mėnesio mėnesio pavadinimą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Grąžinimo reikšmė:

String

Parametrai:

Mėnuo: reikšmė nuo 1 iki 12, sausio – gruodžio mėn., kurių lokalizuotą mėnesio pavadinimą reikia grąžinti.

Sutrumpinti: pasirinktinai. Loginė reikšmė, nurodanti, ar savaitės dienos pavadinimas turi būti sutrumpintas.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Paremkite mus!