FormatDateTime funkcija [VBA]

Taiko datos ir (arba) laiko formatą datos išraiškai ir grąžina rezultatą eilute.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Grąžinimo reikšmė:

String

Parametrai:

Date: The date expression to be formatted.

NamedFormat: pasirinktinai vbDateTimeFormat sąrašas, nurodantis formatą, kuris turi būti taikomas datos ir laiko išraiškai. Jei nenurodoma, naudojama reikšmė vbGeneralDate.

Datos ir laiko formatai (vbDateTimeFormat išvardijimas)

Įvardinta konstanta

Reikšmė

Aprašymas

vbGeneralDate

0

Rodoma data ir (arba) laikas, kaip apibrėžta jūsų sistemos nustatymuose „General Date setting“. Gali būti tik data, o laikas nerodomas; gali būti rodomas tik laikas, o data nerodoma.

vbLongDate

1

Pateikite datą naudodami ilgosios datos formatą, nurodytą jūsų kompiuterio regioniniuose nustatymuose.

vbShortDate

2

Pateikite datą naudodami ilgosios datos formatą, nurodytą jūsų kompiuterio regioniniuose nustatymuose.

vbLongTime

3

Rodomas laikas, apibrėžtas sistemos „Long Time“ nustatymuose.

vbShortTime

4

Parodykite laiką naudodamiesi 24 valandų formatu (vv:mm).


Klaidos kodai:

13 Nesuderintas duomenų tipas

Pavyzdys:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Bendrasis datos formatas : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Ilgasis datos formatas : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Trumpasis datos formatas : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Ilgasis datos formatas : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Trumpasis laiko formatas : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Paremkite mus!