SYD Function [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis VBASupport 1 įdedamas prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life is the depreciation period determining the number of periods in the depreciation of the asset.

Period is the period number for which you want to calculate the depreciation.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Calculate the yearly depreciation of an asset that cost $10,000 at
REM the start of year 1, and has a salvage value of $1,000 after 5 years.
Dim syd_yr1 As Double
REM Calculate the depreciation during year 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 is now equal to 3000.
End Sub

Paremkite mus!