SYD grąžina [VBA]

Pateikia aritmetiškai mažėjantį nusidėvėjimo koeficientą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Vertė – pradinė turto vertė.

Likutinė vertė – turto vertė nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje.

Terminas – nusidėvėjimo laikotarpis, nurodomas turto nusidėvėjimo laikotarpių skaičiumi.

Laikotarpi – laikotarpio numeris, kuriam norite apskaičiuoti nusidėvėjimą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Apskaičiuokite turto, kurio kaina 10 000 USD, metinį nusidėvėjimą
REM 1 metų pradžia, po 5 metų likutinė vertė yra 1 000 USD.
Dim syd_yr1 As Double
REM Apskaičiuokite nusidėvėjimą per 1 metus.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 dabar lygu 3000.
End Sub

Paremkite mus!