SLN funkcija [VBA]

Grąžina vieno laikotarpio turto tiesinį nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimo suma nusidėvėjimo laikotarpiu yra konstanta.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Vertė – pradinė turto vertė.

Likutinė vertė – turto vertė nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje.

Terminas – nusidėvėjimo laikotarpis, nurodomas turto nusidėvėjimo laikotarpių skaičiumi.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Apskaičiuokite turto, kurio kaina 10 000 USD, metinį nusidėvėjimą
REM 1 metų pradžia, po 5 metų likutinė vertė yra 1 000 USD.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' grąžina 1500.
End Sub

Paremkite mus!