NPV funkcija [VBA]

Apskaičiuoja grynąją dabartinę investicijos vertę, atsižvelgiant į pateiktą nuolaidos normą, indėlių ir atsiėmimų seriją.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Norma – kiekvieno laikotarpio palūkanų norma.

Values() – masyvas, kuris rodo indėlius (teigiamas reikšmes) arba atsiėmimus (neigiamas reikšmes).

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' grąžina 174,894967305331
End Sub

Paremkite mus!