MIRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja modifikuotą investicijų serijos vidinę grąžos normą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Values(): Pinigų srautų masyvas, atspindintis mokėjimų ir pajamų grupę, kurioje neigiamos vertės laikomos mokėjimais, o teigiamos - pajamomis. Šiame masyve turi būti bent viena neigiama ir bent viena teigiama reikšmė.

Indėlis – indėlių palūkanų norma (neigiama masyvo reikšmė).

Reinvesticijos norma – reinvesticijos palūkanų norma (teigiama masyvo reikšmė).

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print irrValue ' grąžina 94,16. Vidinė modifikuota pinigų srautų grąžos norma.
End Sub

Paremkite mus!