IRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja vidinę investicijų grąžos normą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

ValueArray: The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess: An initial estimate at what the IRR will be.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' grąžina 11,3321028236252 . Vidinė pinigų srautų grąžos norma.
End Sub

Paremkite mus!