IRR funkcija [VBA]

Apskaičiuoja vidinę investicijų grąžos normą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Values(): Pinigų srautų reikšmių masyvas. Reikšmės rodo pinigų srautų vertes reguliariais intervalais, mažiausiai viena reikšmė turi būti neigiama (mokėjimai) ir mažiausiai viena reikšmė teigiama (pajamos).

Guess Pradinis įvertis, kokia bus IRR.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' grąžina 11,3321028236252 . Vidinė pinigų srautų grąžos norma.
End Sub

Paremkite mus!