IPmt funkcija [VBA]

Apskaičiuoja periodinį investicijos nuvertėjimas su reguliariais mokėjimais ir pastovia palūkanų norma.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Norma – periodinių palūkanų norma.

Laikotarpis – tai laikotarpis, kuriam apskaičiuojamos sudėtinės palūkanos. Laikotarpis = MokL, jei sudėtinės palūkanos paskutiniam laikotarpiui yra apskaičiuotos.

MokL – kasmetinės rentos mokėjimų laikotarpių skaičius.

DS – mokėjimų sekos grynųjų pinigų vertė.

BS (pasirinktinai) – būsima suma, kuri bus pasiekta mokėjimų pabaigoje.

Terminas – (pasirinktinai) terminas, kai mokami periodiniai mokėjimai.

0 – mokėjimas turi būti mokamas laikotarpio pabaigoje;

1 – mokėjimas turi būti mokamas laikotarpio pradžioje.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' grąžina -352,97 piniginių vienetų. Penktojo laikotarpio sudėtinės palūkanos yra 352,97 piniginių vienetų.
End Sub

Paremkite mus!