DDB funkcija [VBA]

Apskaičiuoja turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį taikant aritmetinio mažėjimo metodą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Vertė pradinė turto vertė.

Likutinė vertė nusako prekės vertę, pasibaigus jos naudojimo laikotarpiui.

Naudojimo laikotarpis – tai periodų skaičius (pavyzdžiui, metai arba mėnesiai), nurodantis kiek laiko prekė gali būti naudojama.

Laikotarpis – nurodo periodą, kurio reikšmė turi būti apskaičiuota.

Koeficientas (pasirinktinai) – koeficientas, kuriuo mažėja nuvertėjimas. Jei reikšmė nėra įvesta, numatytasis koeficientas yra 2.

Ši funkcija naudojama, kai pradžioje reikalinga didesnė nusidėvėjimo vertė, o ne naudojama linijinis nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo vertė mažėja kiekvieną laikotarpį ir paprastai naudojama turtui, kurio vertė sumažėja iškart po įsigijimo (pvz., transporto priemonės, kompiuterio). Atkreipkite dėmesį, kad turto vertė niekada nepasieks nulio pagal šį skaičiavimo algoritmą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' grąžina 1 721,81 valiutos vienetų.
End Sub

Paremkite mus!