ThisComponent objektas

Kreipiamasi į aktyvųjį komponentą, kurio savybes galima perskaityti ir nustatyti, taip pat kurių metodus galima iškviesti. ThisComponent naudojamas programoje „Basic“, kur jis reiškia dabartinį dokumentą. Savybės ir metodai pasiekiami naudojant ThisComponent priklausomai nuo dokumento tipo.

Sintaksė:

ThisComponent

Pavyzdys:


Sub Main
' atnaujina teksto dokumento „Turinio lentelę“
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Turinys1 lentelė")
    ' Turinio lentelėje naudokite numatytąjį vardą ir 1
    index.update()
End Sub

Paremkite mus!