GetProcessServiceManager funkcija

Grąžina ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Ši funkcija reikalinga, kai norima sukurti paslaugą naudojant „CreateInstanceWithArguments“.

Sintaksė:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Pavyzdys:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' tai tas pats, kas šis sakinys:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Paremkite mus!